Normatīvie akti

Dzīvnieku aizsardzības likums – apskatīt.

Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības – apskatīt.

Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programma 2016-2026 – apskatīt.

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums – apskatīt.

Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību – apskatīt.