Jura staļļi veiksmīgi realizē šķēršļu projektu

Uzņēmums SIA “Jura staļļi ent.” veiksmīgi realizējis projektu. “Šķēršļu komplekta iegāde uzņēmuma darbības pilnveidošanai”. Projekta ietvaros tika iegādāts Safety system jāšanas šķēršļu komplekts.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts realizēts ar mērķi gan nodrošināt pilnvērtīgu treniņu procesu – lai pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām (lai būtu iespējams treniņā veikt līdzvērtīgu maršrutu kā sacensībās, gan lai uzņēmums varētu spert nākamo loģisko soli –sacensību organizēšanu. Projekta īstenošana ir būtisks atbalsts uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Projekta īstenošana palīdzēs uzņēmumam  veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot arvien vairāk jāšanas sporta interesentus.

Uzņēmums saka paldies Lauku atbalsta dienestam, biedrībai „Liepājas rajona partnerība” un  SIA “Mappa” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!

Kontaktpersona: Jānis Kalita

Kontakttālrunis: 28311380

E-pasts: janis.kalita@gmail.com

Adrese: Kapeļkalēji, Robežnieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Grobiņa, LV-3430

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmuma darbības modernizēšanai un piedāvāto pakalpojumu paplašināšanai

Projekta numurs: 2023/AL13/10/A019.21.03/2

Projekta kopējās izmaksas: 3509.00 EUR

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase