Dimantu Pakavi īsteno projektu un iegādājas telti nodarbībām

Nodibinājums “DIMANTU PAKAVI” Ar prieku paziņo, ka ir veiksmīgi realizējuši projektu “Brīvā laika pavadīšanas iespējas ar zirgiem”, iegādājoties zvaigznes veida telti, kas nodrošinās brīvā laika pavadīšanas vietu praktiskām un teorētiskajām nodarbībām ārā un sliktākos laika apstākļos.

Projekts īstenots Biedrība “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros.

Projekta realizēšanai saņemts 90% ELFLA publiskais finansējums – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības Lauku Attīstības Partnerība stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika iegādāta nojume – zvaigžņu telts.

Projekta mērķis – zvaigžņveida telts nodrošinās brīvā laika pavadīšanas vietu praktiskām un teorētiskajām nodarbībām ārā un sliktākos laika apstākļos. Tā būs vieta, kur bērniem apgūt teorētiskās zināšanas, gan radoši darboties attīstošajās nodarbībās, gan vienkārši vieta, kur būt kopā, lai dalītos savās emocijās, pārrunāt ar nodarbību vadītāju sev neskaidros jautājumus utt.. Šāda telts ir ideāli piemērota arī vieslektoru uzņemšanai vasaras, siltos pavasara un rudens mēnešos.

Nodibinājums
 “DIMANTU PAKAVI” saka lielu paldies Lauku atbalsta dienestam, biedrībai “Lauku Attīstības Partnerība” un SIA “Averto” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase