Jura staļļi veiksmīgi realizē šķēršļu projektu

SIA “Jura staļļi ent.” veiksmīgi realizējis projektu “Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmuma darbības modernizēšanai un piedāvāto pakalpojumu paplašināšanai”.

Projekta ietvaros tika iegādāts Safety system jāšanas šķēršļu komplekts un jāšanas sporta laukuma iekopšanai un uzturēšanai paredzēts raideris.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta mērķis ir iekopt kvalitatīvu jāšanas sporta laukumu ar atbilstošu inventāru, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Ar projekta palīdzību plānots ne tikai modernizēt un padarīt kvalitatīvāku treniņu procesu esošajiem klientiem, bet arī veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot arvien vairāk jāšanas sporta interesentus.

Uzņēmums saka paldies Lauku atbalsta dienestam, biedrībai „Liepājas rajona partnerība”,  SIA “Mappa” un SIA “GITANA tehniskais nodrošinājums” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase