Vajadzība pēc barības: vācu pētījums par nepilnībām staļļa ikdienā

Vācu pētnieki secinājuši, ka tik ierastā prakse zirgu boksos izmantot skaidas un citus neēdamus materiālus, var ietekmēt dzīvnieku labklājību un veselību.

Zirgiem, kuri pārsvarā dzīvo boksos, lielākoties barošana tiek izdalīta vairākās ēdienreizēs un nereti, līdzīgi kā pieņemts cilvēkiem – tie dienas laikā saņem 3 maltītes. Ja salīdzina ar to, kā dzīvnieks uzņemtu barību esot ganos, tad staļļa barošanas režīms tomēr ir ļoti atšķirīgs. Kā pētnieki secinājuši, liela daļa zirgu nakts laikā ilgstoši paliek bez barības (jo vakara siena porciju apēd jau pirmajās stundās) un, ja pakaišos ir izmantotas skaidas un citi neēdami materiāli, dzīvniekam nav iespējas uzņemt barību, kas nomāktu kuņģa izdalīto skābi.

Pētījums atklāja, ka vidēji nakts laikā zirgi pavada 9 stundas bez barības, ko dzīvnieks nekad neizvēlētos darīt brīvos apstākļos. Ja zirgiem ir izvēle, tie bez rupjās barības var pavadīt maksimāli četras stundas. Dabiskos apstākļos un dzīvojot ganībās, zirgi pavada vidēji 12- 16 stundas diennaktī ganoties un nelielās devās uzņemot barību. Tas sastāda aptuveni 60 – 70% no dienas gaišā laika un 30 – 40% naktī. Ja zirgs dzīvo boksā un tam ir nepārtraukti pieejams siens, tad dzīvnieks visbiežāk izvēlas barības uzņemšanu veikt aptuveni 10 piegājienos.

Kā Minhenes Univeristātes pētnieku grupa norāda – “Neviens zirgs neizvēlas pauzi bez rupjās barības izstiept ilgāku kā 3 – 4 stundas. Nepārtraukta rupjās barības pieejamība ir viena zirgu no prioritārajām pamatvajadzībām, kas diemžēl bieži netiek ievērota, attiecīgi pazeminot dzīvnieku labklājību”.

Pētījumā tika iekļauti 104 zirgi 10 dažādos staļļos, kur daļa zirgu (30) dzīvoja boksos ar skaidu pakaišiem, bet daļa (74) boksos ar salmu pakaišiem. Pētījuma laikā, zirgi dienas laikā varēja aptuveni 6 stundas pavadīt ganos, boksā uz nakti tie tika ievesti vismaz 2 stundas pirms vakara barošanas un pēdējās siena porcijas. Zirgiem tika nodrošinātas 2 – 3 siena barošanas reizes dienā. Pētnieki novēroja cik garš periods nakts laikā tiek pavadīts bez siena un secināja, ka vidēji tās ir 9 stundas. Taču pētnieki novēroja būtisku atšķirību starp zirgiem, kas stāvēja boksos ar salmu pakaišiem – tie ēda lēnāk un veica vairākas pauzes ēšanas laikā. Turpretim zirgi boksos ar skaidu pakaišiem sienu apēda steidzīgāk un pauzes ēšanas laikā praktiski neveica. Pētnieki to apraksta kā kompensācijas mehānismu – ja pieeja rupjajai barībai ir ierobežota, zirgam ir tendence paātrināt barības uzņemšanu un praktiski ēst bez apstājas. Toties zirgi, kuriem pakaišos bija salmi zināja, ka tiem joprojām būs ko ēst arī mirkļos, kad siens beigsies, attiecīgi tiem nesākās iepriekšminētais “kompensācijas mehānisms”.

Pētnieki norāda, ka ierobežota rupjās barības izbarošana un neēdamu pakaišu izmantošana, ietekmē zirga pamatvajadzības, kas ir – barības uzņemšana bieži, regulāri un nelielās devās. Lai šāda situācija neveidotos, iespējams pārdomāt dažādus automātiskās barošanas risinājumus, kas nodrošinātu siena izbarošanu mazākās porcijās visu cauru nakti vai arī – pakaišos izmantot salmus, kurus dzīvnieks var uzēst, kas siens ir beidzies.

Rupjās barības pieejamība ir ļoti nozīmīga vajadzība kā zirga fiziskajai tā mentālajai veselībai, taču tā nereti tiek novērtēta pārāk zemu. Zirga gremošanas sistēma ir veidota gariem barības uzņemšanas periodiem un nepārtrauktai rupjās barības pieejamībai visas diennakts laikā. Būtiskas novirzes no šīs normas, radīs gremošanas sistēmas darbības traucējumus, uzvedības problēmas un tā saucamo – stereotipisko uzvedību. Kā pētījums pierāda, garas pauzes bez  rupjās barības rada dzīvniekiem sāpes un ciešanas, tādēļ vācu likumdevējs papildinājis regulu RN 4 K 17.1298 (Regensburg Administrative Court), lemjot, ka zirgiem ir jānodrošina rupjā barība vismaz 12 stundas diennaktī, ar maksimums 4 stundu pauzēm bez barības.

Pētījuma komanda: Baumgartner, M.; Boisson, T.; Erhard, M.H.; Zeitler-Feicht, M.H. Common Feeding Practices Pose A Risk to the Welfare of Horses When Kept on Non-Edible Bedding. Animals 2020, 10, 411.

Avots rakstam un attēliem: pieejams šeit 

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase