Ventspils jāšanas sporta klubam jauni šķēršļi

Ventspils jāšanas sporta klubs veiksmīgi realizē ES projektu un iegādājas laukuma norobežojumu un Safety system šķeršļu komplektu.

Biedrība “Ventspils jāšanas sporta klubs” ir dibināta 2016. gadā Ventspils novada Vārves pagastā ar mērķi veicināt dažādu jāšanas sporta disciplīnu attīstību, rūpēties par jāšanas sporta prestižu, kā arī organizēt un nodrošināt sporta kluba komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga sacensībās Latvijā, Eiropas Savienības un citās valstīs. Par vienu no galvenajiem darbības virzieniem ir kļuvušas jāšanas nodarbības dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa cilvēkiem – biedrība rada iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem apgūt saskarsmi ar dzīvniekiem, kā arī motivē gūt iemaņas jāšanas sporta disciplīnās.

2017. gada nogalē biedrībai “Ventspils jāšanas sporta klubs” tika piešķirti Eiropas Savienības fondu līdzekļi projekta 17-08-AL17-A019.2203-000016  “Fiziskās aktivitātes un veselīgs dzīvesveids Ventspils novada iedzīvotājiem” īstenošanai.

Šogad tika iegādāts Safety-system konkūra šķēršļu komplekts un laukuma aprīkojums jātnieku apmācībai. Projekta izmaksas ir 8010,20 eiro, 7209,18 no tiem ir Eiropas Savienības finansējums, bet 801,02 eiro – biedrības ieguldījums.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” ietvaros.

Maija Ispravnikova

 

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase