Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi” īsteno LEADER projektu

Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi”” (Salacgrīvas novads, Liepupe) ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Aprīkojuma iegāde aktīvai jāšanas sporta un harmoniskas atpūtas attīstībai Liepupes pagastā”.

Projekta mērķis: ļaut Biedrībai nodrošināt kvalitatīvu sagatavošanos konkūra sacensībām un biedrības sportistu dalību vietēja, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās konkūrā, dot iespēju sportistiem kopā ar zirgiem nokļūt līdz sabiedrisko aktivitāšu, sporta un kultūras pasākumu norises vietām dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot dalību pašvaldību un biedrības sadarbības partneru un citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.

Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies Safety System konkūra šķēršļu komplektu un zirgu pārvadājamo piekabi Bockmann Duo-R.

Līga Rutka

Valdes locekle, Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi””

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase