Pajūgu braucēju aktivitātes maijā

Sezonas atklāšana

22. aprīlī, Ķekavas novada biedrības „Zelta rati” trasē, LJF ieskaites sacensībās piedalījās 20 ekipāžas. Bija ieradušies braucēji arī no Igaunijas. Tomēr patīkamākais bija fakts, ka sacensībās piedalījās vairāki jaunie braucēji, bet pieredzējušie braucēji bija sagatavojuši daudz jauno zirgu. Daudzsološs sezonas sākumus! aParalēli sacensībām notika arī Latvijas Nacionālo tiesnešu sertifikācijas seminārs.

FEI Solidaritātes programmas projekta seminārs

29.–30. aprīlī Kocēnos un 1. maijā Priekules novadā semināru vadīja treneris no Beļģijas Gerards Leijtens. Projekta tēma šoreiz bija maratona škēršļu braukšana, taču katrs varēja lūgt treneri palīdzēt risināt viņa individuālās problēmas. Secinājums – ar jaunajiem zirgiem jāturpina, bet ar pieredzējušiem reizēm jāatgriežas strādāt pie pamatlietām – kontakts, ieliekums un zirga disciplīna!

Tērvete 2017

14. maijā Tērvetes novadā biedrība „Kanu Atvars” ar agrofirmas „Tērvete” atbalstu organizēja LJF ieskaites sacensības pajūgu braukšanā. Startēja 11 ekipāžas. Paldies visiem dalībniekiem par startiem un Tērvetes novada domei, a/s „Dobeles dzirnavnieks”, SIA „Signum” un LJF par atbalstu sacensību organizēšanā.

Starptautiskie starti Lietuvā

Ar labiem rezultātiem atgriezušies pajūgu braucēji no FEI dažādu līmeņu CAI*1, CAI*2 un CAI*3 starptautiskām sacensībām Lietuvā, netālu no Viļņas, Bendoriai. Sacensībās piedalījās 47 ekipāžas no Somijas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas. Tās risinājās četras dienas.

Latvijai daudzas godalgotas vietas, ar rezultātiem variet iepazīties LJF mājas lapā sadaļā rezultāti pajūgu braukšanā, lūk šeit: http://www.leflatvia.lv/web/?id=417579

Pajūgu braukšana ir izteikti individuāls sporta veids, tomēr „viens nav karotājs”, jo labākie rezultāti ir braucējiem no komandām „Wilde Transports”, biedrība „Zelta rati” un „Zirgaudzētavas Kocēni”, kur tiem sacensību laikā aizkadrā darbojas daudz palīgu.

Jūnijā Latvijas braucējiem ir iespēja sacensties Igaunijā trijās dažāda līmeņa sacensībās. Veiksmīgus startus.

Informāciju sagatavoja Dzintra Blūma.

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase