Biedrība „Sudraba pakavi” īsteno projektu reitterapijas, atpūtas un sporta attīstībai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016.g. biedrība „Sudraba pakavi” ar Balvu novada domes līdzfinansējumu startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātāja konkursa un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam” apakšprogramma „Darbības īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Biedrība „Sudraba pakavi” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000015 „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai ” un uzsākusi projekta realizāciju.

Biedrībai ir cieša sadarbība ar „Balvu teritoriālo invalīdu biedrību”, nodibinājumu „Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” un citam iestādēm. Jau trešo gadu notiek reitterapijas nodarbības ar sertificēta reitterapeita piesaisti.

Projektā ietvaros biedrība ir iegādājusies zirglietu komplektu un treniņratus 076 MARATON DANNY. Inventāra iegāde dod iedzīvotājiem izmantot reittarapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un attīstīt sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Treniņratu iegāde dod iespēju nodrošināt iedzīvotājiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām nodarbības pajūgu braukšanā, ka arī izmantot ratus bērnu vizināšanai dažādos labdarības pasākumos.

Viss inventārs ir jau piegādāts un daļēji izmantots.

Biedrība „Sudraba pakavi”, Larisa Klitončika

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase