Biedrība “Para Equestrian Support Fund” iegādājas zirgu pārvadājamo piekabi

Pagājušajā gadā biedrība „Para Equestrian Support Fund” ar savu līdzfinansējumu startēja biedrības „Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātajā konkursā un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-04-AL27-A019.2201-000010 „Zirgu un ratu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai” un uzsākusi projekta realizāciju.

Projekta ievaros biedrība ir iegādājusies divvietīgu Bokmann DUO zirgu pārvadājamo piekabi ar ratu platformu. Projekta mērķis ir ļaut biedrībai nodrošināt viestreniņus un biedrības sportistu dalību vietēja, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās iejādē, paralimpiskajā iejādē, pajūgu braukšanā, para-pajūgu braukšanā un konkūrā.

Bez šādas piekabes biedrības sportistu dalību sacensībās ir grūti nodrošināt, jo piekabes noma ir dārga un bieži nav iespējama, jo parasti uz sacensībām vēlas nokļūt liels skaits dalībnieku, savukārt piekabju nomas pakalpojumu piedāvājumu skaits ir ierobežots. Īpaši grūti ir nodrošināt dalību sacensībās pajūgu braukšanā, kur ir nepieciešams uz sacensību vietu pārvest gan ratus, gan aizjūgu, gan zirgus un sportistus. Fakts, ka biedrībai ir sava piekabe, ļaus piesaistīt arī jaunus sportistus. Tāpat piekabe dos iespēju biedrībai nokļūt līdz sabiedrisko aktivitāšu, sporta un kultūras pasākumu norises vietām dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot zirgu dalību pašvaldību, biedrības sadarbības partneru un citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.

Piekabe jau ir piegādāta. Tieši īstajā laikā, jo tūdaļ jau sākas jaunā sacensību sezona, kad tā lieti noderēs!

Mareks Jedinaks

Para Equestrian Support Fund valdes loceklis, projekta vadītājs

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase