Kā iemācīt zirgam atkāpināšanu

Atkāpināšana principā ir ļoti vienkāršs vingrinājums, bet daudzi jātnieki un treneri tam nepievērš pienācīgu uzmanību. Atkāpināšana lieti noder gan, lai veicinātu zirga paklausību, gan uzlabotu sakopošanās spējas, pārnesot vairāk svara uz pakaļkājām. Jebkuram zirgam neatkarīgi no tā gaitu potenciāla būtu jāspēj labi izpildīt atkāpināšanu. Šo elementu zirgam ieteicams iemācīties jau, kad tas tikko uzsācis sacensību gaitas, piemēram, startējot pirmās grupas līmenī, lai gan shēmās tas vēl netiek prasīts.

Pirms mācīt atkāpināšanu seglos, iemāciet zirgam šo principu no zemes. Attēlā jātniece demonstrē, kā izmantot spiedienu uz zirga krūtīm, lai to atkāpinātu. Atkāpināšanas priekšrocības

Atkāpināšana ir universāla zirga paklausības pārbaude. Paklausīgs zirgs viegli reaģē uz jātnieka komandām, un jātnieks var attīstīt zirga sportiskās spējas optimālos nosacījumos. Atkāpināšana palīdz pārbaudīt, vai zirgs saprot jātnieka rokas, kājas un uzsēdes komandas.

Atkāpināšana liek zirgam pavilkt pakaļkājas zem sevis un pārlikt vairāk svara uz tām, līdz ar to zirgs sakopojas un paceļ augšup muguru. Izejot no atkāpināšanas, zirgs spēcīgāk atsperas ar pakaļkājām, tādējādi veicinot lielāku stumšanās spēku. Atkāpināšana arī palīdz zirgam labāk saprast pusietures, akceptējot bremzējošās komandas, kas liek pārnest svaru uz pakaļkājām. Jo paklausīgāks kļūst zirgs, jo vairāk attīstās virzība uz priekšu, sakopojums, impulss un caurlaidība. Arī jātnieks iemācās uzmanīgi vadīt katru zirga soli.

Kā iemācīt zirgam atkāpties

Atkāpināšanu ir ļoti viegli iemācīt no zemes, un ar to ieteicams sākt. Atkāpināšana bez jātnieka seglos ir svarīga lieta, kas jāapgūst ikvienam zirgam, neatkarīgi no vecuma vai sportiskajiem sasniegumiem. Kā savādāk izvest zirgu ārā no piekabes? Kā iebīdīt viņu dušas telpā vai solārijā? Iemācot zirgam atkāpties no balss vai viegla pieskāriena, jūs krietni atvieglojat sev ikdienas dzīvi un apiešanos ar zirgu.

Pamēģiniet iemācīt zirgam atkāpināšanos no zemes šādi:

• Dodiet balss komandu „Atpakaļ”, lai zirgs iemācītos reaģēt uz to.

• Vienlaikus uzspiediet uz zirga krūtīm ar roku. Ja zirgs nebaidās no steka, var ar to viegli pieskarties pie krūtīm.

• Lai kas nenotiktu, nevelciet aiz apaušiem vai iemauktiem. Atkāpinoties zirgam jākoncentrējas uz savu ķermeni, nevis galvu.

• Ja zirgs nekādi nevēlas atkāpties, jūs varat uzspiest uz kakla muskuļa blakus barības vadam; tā gan ir spēcīga komanda, bet palīdzēs zirgam saprast prasīto, ja tas ir gluži kā pielipis pie zemes.

• Kad zirgs paklausīgi atkāpjas, pamēģiniet samazināt spiedienu, lai galu galā varētu to izpildīt tikai ar balss komandas palīdzību.

Pirms mēģināt atkāpināt zirgu jāšus, pārliecieties, ka jums ir skaidras pamata gāzes-bremzes komandas un jūs spējat pareizi apturēt zirgu. Pārejā uz apstāšanos kājai un rokai jādarbojas kopīgi, liekot zirgam vienmērīgi apstāties un mierīgi gaidīt, bet neierakties zemē.

Atkāpināšana jāšus

Sākot mācīt atkāpināšanu zem jātnieka, palūdziet kādai personai no zemes jums palīdzēt.

Komandas zirga atkāpināšanai jāšus:

• Nedaudz pavirziet kājas atpakaļ.

• Nedaudz atvieglojiet uzsēdi, lai ļautu zirgam pacelt muguru, bet nesaliecieties uz priekšu.

• Skaidri dodiet balss komandu „Atpakaļ”, tāpat kā darījāt no zemes.

• Saspiediet kājas, lai liktu zirgam pacelt savējās no zemes.

• Praktiski uzreiz pēc tam sakļaujiet pirkstus dūrītē, lai parādītu zirgam, ka solis jāsper atpakaļ, bet nevelkot uz sevi. Šīs komandas notiek viena aiz otras.

• Palūdziet uz zemes esošajai personai piespiest zirgam pie krūtīm roku, tāpat kā jūs to darījāt iepriekš.

Atkārtojiet šo darbību vairākas reizes treniņa laikā, līdz zirgs sapratīs komandu bez personas no zemes iejukšanās. Pēc atkāpināšanas, kad gribēsiet izsūtīt zirgu uz priekšu, vienkārši ar šenkeli piespiediet, lai zirgs aizietu soļos.

Iespējamās problēmas

Atkāpināšanas laikā ieteicams neatsēsties par daudz atpakaļ vai par dziļu seglos, jo tas tikai nospiež zirga muguru lejup un liek tai saspringt, izraisot pretēju efektu vēlamajam. Dažiem zirgiem labāk patīk, ja jātnieks vienlaikus saspiež abas kājas, prasot atkāpties, savukārt citiem patīk, ja jātnieks pamīšus piespiež te vienu, te otru.

Nevelciet atpakaļ ar rokām aiz pavadas, jo tas neļauj zirgam spert pilnu soli atpakaļ zem sevis un izraisa pretošanos. Uzturiet maigu kontaktu visas atkāpināšanas laikā. Zirgam uzsākot kustību uz priekšu, pavadas nav jāpabrīvo pavisam, jo to uzdevums nav bijis turēt zirgu atpakaļ.

Neaizraujieties, pārlieku daudz atkārtojot atkāpināšanu no apstāšanās vai soļiem, kā arī jebkuru citu elementu, jo pretējā gadījumā jūs riskējat zaudēt virzību uz priekšu. Allaž jāuzmanās, lai saglabātu zirgā vēlmi kustēties. Tajā pašā laikā nav jābaidās atkārtot atkāpināšanu katru dienu, ievijot to pārējo ģimnastisko vingrinājumu sērijā.

Nav ieteicams izmantot atkāpināšanu kā korekciju, un zirgam nav tā jāuztver kā sods. Ja jums rodas sajūta, ka nepieciešams apraut zirgu uz vietas un atkāpināt, tad jāatgriežas pie pamatiem, bet nedrīkst padarīt zirgu nervozu vai iebiedēt ar šī vingrinājuma palīdzību.

Ja jums rodas grūtības ar zirga atkāpināšanu, uzmanieties, vai to cēlonis nav zirga muguras vai pakaļkāju sāpes.

Vingrinājums Nr. 1: Saglabāt domāšanu uz priekšu

Rikši-apstāšanās-atkāpināšana-rikši ir lielisks vingrinājums, kas palīdz veicināt zirgā virzību uz priekšu, kā arī sakopojumu.

• Sāciet darba vai sakopotos rikšos un izpildiet pāreju uz apstāšanos taisnā līnijā. Zirgam apstājoties ir jāstāv mierīgi, jāgaida, līdz dosiet komandu uz atkāpināšanu.

• Atkāpiniet zirgu četrus soļus, skaitot katru diagonālā kāju pāra soli kā vienu, un tūdaļ prasiet zirgam uzsākt rikšus.

• Apstādiniet zirgu vēlreiz, šoreiz atkāpinot par diviem soļiem, un atkal izsūtiet rikšos.

• Atkārtojiet šo vingrinājumu vairākas reizes treniņa laikā, ikreiz prasot citu soļu skaitu – līdz pat 12, kamēr vien zirgs spēj saglabāt līdzsvaru.

• Šad un tad izpildiet apstāšanās bez atkāpināšanas.

Kad zirgs šo ir labi apguvis un spēj saglabāt līdzsvaru, var izpildīt vingrinājumu lēkši-apstāšanās-atkāpināšana-lēkši.

Vingrinājums Nr. 2: Sarežģītāks variants

T.s. šūpoles ir visai sarežģīts vingrinājums, kas paredzēts zirgiem, kuri labi apguvuši sakopojuma nozīmi. Tas ļauj pārbaudīt, vai zirgs pilnībā saprot gāzes-bremzes komandas, kā arī nianses to pielietojumā. Zirgam jābūt ļoti labā līdzsvarā, lai izpildītu šo vingrinājumu.

1. No sakopotiem rikšiem apstādiniet zirgu

2. Atkāpiniet par četriem soļiem.

3. Uzreiz izsūtiet uz priekšu soļos uz 4 soļiem.

4. Tāpat uzreiz atkāpiniet par sešiem soļiem.

5. Izsūtiet zirgu rikšos vai lēkšos.

Apstāšanās ir tikai viena, pašā vingrinājuma sākumā. Šo kustību dēvē par „šūpolēm” tādēļ, ka ceturtais solis atpakaļ vienlaikus ir arī pirmais solis soļu gaitā un pēdējais soļu solis ir pirmais atkāpināšanas solis. Četri soļi soļu gaitā mēdz būt grūtākā daļa, kas prasa no jātnieka koncentrēšanos un smalku komandu kontroli, kā arī pārbauda zirga caurlaidību – cik viegli un pakļāvīgi viņš seko izsūtīšanas un ieturēšanas komandām.

Visbiežākās problēmas

Šī vingrinājuma izpildei nepieciešamais sakopojuma un aktivitātes līmenis var izraisīt zināmas problēmas, kad zirgs mēģina no tā izvairīties vai nesaprot, ko no viņa prasa un sagaida.

Šķība atkāpšanās. Nereti zirgs mēdz atkāpties šķībi, izliekot vājāko pakaļkāju uz āru, tādējādi novirzoties no iedomātās taisnās līnijas. To var labot, prasot atkāpināšanu pie sienas tā, lai vājākā puse atrastos pie tās. Siena liek zirgam palikt taisnam, un jātniekam nav jāuzplijas zirgam ar pārāk koriģējošām komandām šajā brīdī. Ja jums nav pieejama siena, bet zirgam ir tieksme sagriezties pa labi atkāpināšanā, jūs varat, piemēram, mēģināt katrā solī virzīt labo pakaļkāju ne tikai atpakaļ, bet arī nedaudz pa kreisi.

Zirgs var izpildīt šķību atkāpināšanu arī, izliekot plecu uz āru. Lai gan principā viņš atkāpjas taisnā līnijā, nenovirzoties pa labi vai pa kreisi, bet tā pleci nav vienā līnijā ar ķermeni. Cenšoties iztaisnot zirgu, neaizmirstiet, ka pleciem ir tieksme virzīties prom no ieliekuma. Ja, piemēram, zirgs izliek plecu pa kreisi, jātnieks mēdz savilkt zirga kaklu pa labi, kas visu tikai vēl pasliktina. Tā vietā nedaudz ielieciet zirgu pa kreisi, lai iztaisnotu to.

Kāju vilkšana pa zemi. Zirgs nepaceļ kājas atkāpjoties, bet velk tās pa zemi. Parasti šo problēmu izraisa jātnieks, kas velk ar rokām, kamēr zirgs negribīgi atkāpjas. Pamēģiniet iesaistīt personu no zemes, kas palīdzēs atkāpināt zirgu, un slavējiet zirgu par pareizu reakciju uz vieglām komandām.

Skriešana atpakaļgaitā. Skriešana atpakaļgaitā parasti rodas no nepareizas zirga apmācības, izvairīšanās no sakopojuma vai sasprindzinājuma. Šīs problēmas risināšanai nepieciešams veikt izmaiņas zirga apmācībā. Paprasiet zirgam atkāpties tikai par vienu soli un tad apstāties un gaidīt. Atkāpties par vairākiem soļiem var prasīt tikai tad, kad zirgs ir nomierinājies, atslābinājies un akceptē jātnieka komandas.

Zūd ritms. Atkāpināšana, zaudējot diagonālo kāju kustību, ir būtiska ritma kļūda. Daži zirgi zaudē šo diagonālo ritmu, jo sper pārāk lielus soļus. Zirgs pārāk tālu atvirza priekškājas, vienlaikus izsitot pakaļkājas no ritma. Šādā gadījumā mēģiniet ar minimālām komandām paprasīt zirgam spert mazākus solīšus. Nekādā gadījumā nedrīkst vilkt aiz pavadām un radīt zirgam sasprindzinājumu, tādā veidā vēl vairāk kaitējot ritmam. Ja neizdodas pašam no augšas, iesaistiet kādu personu no zemes.

Neatkarīgi no problēmas, daudzos gadījumos ir lietderīgi pakāpties soli atpakaļ un atgriezties pie darba no zemes. Pavērojiet, kā zirgs atkāpjas pats, bez jātnieka mugurā, kas nevelk aiz trenzes, lai saprastu, kur varētu būt problēmas cēlonis.

Pagrieziens uz priekškājām kā noderīgs līdzeklis

Vēl viens paņēmiens, ko var izmantot, ja ir problēmas atkāpināt zirgu, ir paprasīt tam spert vienu soli, pagriežoties ap priekškājām virzienā prom no sienas. Šī kustība apvieno sevī kā „gāzes”, tā „bremzes” komandas: ar kāju jātnieks prasa zirgam pavirzīt pakaļkājas, bet roka ietur zirgu, lai tas neaizietu uz priekšu. Viens solis liek zirgam atraut kājas no zemes, un jātnieks var virzīt jau nākamo soli atpakaļgaitā.

• Sāciet no apstāšanās pozīcijas, virzoties pa kreisi, 1 metru no sienas.

• Nedaudz ielieciet zirgu pa labi.

• Ar kāju pabīdiet tā pakaļkājas par vienu soli pa kreisi, griežoties ap priekškājām.

• Ieturiet zirgu ar kreiso roku un neļaujiet tam aiziet uz priekšu, kad labā pakaļkāja krustojas pāri kreisajai.

• Pēc viena soļa paprasiet atkāpināšanos, ar kāju prasot zirgam pārcelt kājas, bet ar roku ieturot to, lai zirgs aizvirzītos atpakaļgaitā.

Pēc pāris soļiem paslavējiet zirgu, ļaujot tam virzīties uz priekšu. Ja zirgs samulst un „iestrēgst” uz pāris soļiem, jūs varat paprasīt tam izpildīt vēl vienu soli, griežoties ap priekškājām, un atkal mēģināt atkāpināt, kam seko izvirzīšana uz priekšu.

Ideāla atkāpināšana

Kā izskatās ideāli izpildīta atkāpināšana? Zirgs apstājas vienmērīgi uz visām četrām kājām, gaida jātnieka komandas un atkāpjas, sperot vienādus soļus diagonālā ritmā, aptuveni tādā pašā ātrumā, kā tas soļo uz priekšu. Pēc tam zirgs bez problēmām vienmērīgi turpina virzīties uz priekšu soļos, rikšos vai lēkšos. Elementa izpildes laikā zirgs paliek kontaktā, atsaucīgs uz kāju un nepretojas rokai.

Rakstu sagatavoja Sigita Eitcena pēc Dressage Today materiāliem.

Atpakaļ

1 komentārs

  • S.

    S. bildē, kur jātniece māca zirgam atkāpināšanu, spiediens tiek izdarīts krūtīm pa vidu; mana pieredze rāda, ka labāk izdarīt spiedienu uz pleca kaula - zirgs labāk saprot un reaģē, turklāt jāpielieto mazāk spēka. Rekur links uz video, kur apmēram var to redzēt. https://www.youtube.com/watch?v=NrZLy1K23wU Man šķiet, ka es to no Kīras iemācījos, bet nevaru tagad atrast, kur viņa to saka.

    3. jūlijs, 2015 @ 15.04

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase