Ingela Larsone Smita – no sirds uz sirdi

Ingela Larsone Smita (Ingela Larsson Smith) ir profesionāla līmeņa dabīgās zirgu apmācības (Natural Horsemanship) speciāliste, kura šobrīd darbojas pēc pašas izveidotas metodes. Šo komunikācijas un saskarsmes veidu ar zirgu viņa ir nosaukusi par True Connection, ko varētu tulkot kā Patiesā saikne.

Dzimusi un augusi Šveicē, Ingela vēlāk pārcēlās uz Angliju. Sākotnēji viņa sekmīgi nodarbojās ar trīscīņas sportu, taču ar laiku pievērsās dabīgajai zirgu apmācībai. Savas dotības saskarsmē ar zirgiem viņa izkopa vairāku atzītu dabīgo metožu meistaru, kā arī godājamu tradicionālo disciplīnu profesionāļu paspārnē. Kļuvusi par Parelli apmācības sistēmas instruktori, Ingela vadīja seminārus un palīdzēja sarežģītiem problēmzirgiem visā pasaulē. Savas spējas darbā ar zirgiem viņa ir apliecinājusi gan Viņas Majestātes Anglijas karalienes karaliskajos staļļos, gan saskarsmē ar arābu šeihu dižciltīgajiem zirgiem. Kā Parelli instruktore Ingela vairākas reizes ar semināriem ir bijusi arī Latvijā.

Papildus darbam ar zirgiem Ingela un viņas vīrs Ričards Smits (Richard Smith) ir izveidojuši sociāli nozīmīgus labdarības projektus, kas palīdz bāreņiem trešās pasaules valstīs. Apvienojot savas prasmes sadarboties ar zirgiem un vēlmi palīdzēt nelabvēlīgos apstākļos nonākušiem bērniem, Ingela un viņas palīgi organizē nodarbības, kurās bāreņi, darbojoties ar zirgiem, apgūst dzīves un attiecību veidošanas prasmes un izkopj līdera dotības, kas nepieciešamas kā saskarsmē ar šiem dzīvniekiem, tā arī ar līdzcilvēkiem.

Šobrīd Ingela ir izveidojusi savu pieeju komunikācijai ar zirgiem, kas, lai arī balstīta dabīgo apmācību tradīcijās, tomēr atšķiras no vairuma dabiskajām metodēm.

Ingelas pieeja zirgu un cilvēku apmācībai dod ne tikai prasmes un iemaņas darbam ar zirgiem, bet arī aicina katram izprast savu sirdi un savas attiecības ar Dievu. Viņas semināru mērķis ir sniegt to dalībniekiem zināšanas par dziļāku attiecību iespējamību ar saviem zirgiem un Patiesās saiknes izveidošanu.

Ingela māca gan par zirgu psiholoģiju, savstarpējo komunikāciju un bara struktūru, gan arī runā par mūsu attiecībām ar augstākiem spēkiem un par garīgiem principiem, kas lieliski atspoguļojas arī viņas saskarsmē ar zirgiem.

2012. gada aprīlī man bija iespēja kā skatītājam apmeklēt Ingelas vadītu semināru Anglijā. Semināra dalībniekiem bija prasība, lai būtu kaut nelielas pamata zināšanas dabīgās apmācības metodēs. Dalībnieku sastāvs bija gana raibs – gan hobija jātnieki, gan sportisti, gan kundzītes gados, kas vēlas ciešākas attiecības ar saviem brīvdienu izjāžu zirdziņiem, gan jaunas meitenes, kas padziļināti interesējas tieši par zirgu apmācību un sagatavošanu.

Katra diena sākās ar vairāku stundu garu teorijas daļu, un pēcpusdienā sekoja praktiskās nodarbības ar zirgiem. Katru vakaru interesentiem bija iespēja redzēt Ingelu darbībā, vērojot viņas sarunas un spēles ar vienu no viņas zirgiem.

Mācību laikā Ingela daudz runāja par Dievu un vilka paralēles mūsu attiecībās ar zirgiem un attiecībās ar Dievu. Taču nebūt nav nepieciešams piederēt pie Ingelas izvēlētās ticības mācības, būt kristietim vai pat jebkādiem augstākiem spēkiem ticošam cilvēkam, lai spētu apgūt un veiksmīgi pielietot viņas sniegtās zināšanas un praktiskās iemaņas. Galvenais ir atvērta un ieinteresēta attieksme, patiesa cieņa un mīlestība pret zirgiem, vēlme atklāti ielūkoties pašam savā sirdī un prātā un būt gatavam sevi neatlaidīgi izzināt un pilnveidot.

Teorijas nodarbībās Ingela mācīja cilvēkiem, kā domāt un rīkoties kā bara vadonim un kā kļūt par patiesu līderi. Viņa atklāja, kas, viņasprāt, liek zirgam meklēt kontaktu ar mums, kas mudina viņu izveidot un ilgstoši saglabāt saikni ar cilvēku. Kā arī Ingela mācīja, kā komunicēt ar zirgu, izmantojot tikai mūsu domas un iekšējo enerģiju.

Semināra sākuma daļā Ingela daudz runāja par lietām, kas sākotnēji varētu šķist visai maz saistītas ar zirgiem un jāšanu, taču patiesībā viņas sniegtā informācija ir viena no būtiskākajām saskarsmes un apmācības sastāvdaļām. Runa ir par katra cilvēka sirdi, prātu, domām, emocijām, viņa Dvēseli un Garu. Tikai izzinot sevi un apzināti strādājot ar sevi un savām iekšējām problēmām, rakstura iezīmēm, dzīves pieredzi, sajūtām un emocijām, mēs varam gūt iespēju patiesai un ciešai saskarsmei ar zirgu un viņa Dvēseli un Garu, kas arī ir šīs Patiesās saiknes izveidošanas pamatā.

Ja vien vēlamies, tad, vērojot zirgus un komunicējot ar viņiem, varam pamanīt skaidras līdzības mūsu pašu saskarsmes veidā ar līdzcilvēkiem. Problēmas, kas mums rodas saskarsmē ar cilvēkiem, visbiežāk parādās arī mūsu komunikācijā ar zirgiem. Jo smalkāku un dziļāku kontaktu vēlamies izveidot, jo patiesākiem un atklātākiem jābūt pašiem pret sevi, kā arī attiecībās ar līdzcilvēkiem. Savā ziņā šāds darbs ar sevi, lai pilnveidotu saskarsmi ar zirgu, var kļūt par vērtīgu sevis iepazīšanas un pat dziedināšanas pieredzi.

Tā kā mērķis ir viegla komunikācija un saikne ar zirgu domu un enerģiju līmenī, tad nozīme ir ne tikai cilvēka prāta sakārtotībai, emocijām, rakstura nosvērtībai, bet arī pasaules uztverei, attiecībām ar apkārtējiem, pagātnes pieredzei saskarsmē ar līdzcilvēkiem, mūsu iekšējām bailēm, dusmām un pārējām, ne tām gaišākajām emocijām. Nozīme ir arī mūsu pieredzei ar beznosacījuma mīlestības došanu un saņemšanu.

Ingela uzskata, ka zirgi vienmēr vēlas izveidot saikni ar cilvēku (ja vien viņiem nav bēdīga pagātnes pieredze saskarsmē ar cilvēkiem), un tieši no mums ir atkarīgs, vai mēs spējam sevi sakārtot un pilnveidot tiktāl, lai atvērtos šai komunikācijai un izveidotos saikne no cilvēka sirds uz zirga sirdi, saskartos cilvēka Gars ar zirga Garu un saziņai pietiktu ar klusu domu un izjustu enerģiju.

Kad mums ir šī Patiesā saikne ar zirgu, un mēs vispirmām kārtām jau mentāli un emocionāli esam kļuvuši par līderi zirga vērtējumā, mums ir viss, ko vajag. Pārējais ir vairs tikai saruna. Taču, jo vairāk robu un nepilnību esam atstājuši savā sirdī, personībā un arī savās vadības prasmēs, jo vairāk esam atkarīgi no dažādām tehnikām, metodēm, psiholoģiskiem vai fiziskiem paņēmieniem, inventāra un citiem palīglīdzekļiem.

Pievēršoties zirgu izpratnei un komunikācijai ar šiem dzīvniekiem, Ingela stāstīja par zirgu pasaules uztveri. Tika uzsvērts, ka zirgi ir bara, ģimenes dzīvnieki. Viņiem ir dabiski būt daļai no kaut kā lielāka, būt piederīgiem, meklēt saikni un kontaktu ar apkārtējiem. Zirgi nav tendēti būt individualitātes ar izteiktu „Es” sajūtu, kā tas ir cilvēkiem. Viņiem, kā bara dzīvniekiem, ir svarīgāka „Mēs” sajūta – apziņa, ka viņi ir daļa no ģimenes.

Nemitīgi esot daļai no lielāka veseluma, zirgi ļoti labi apzinās apkārtējo telpu – kā savu personīgo, tā arī apkārtējo zirgu personīgās telpas un arī visa bara kopējo telpu. Komunicējot ar zirgu, cilvēkam būtu jāapzinās, jāsajūt un jāspēj darboties pašam ar savu personīgo telpu, zirga un cilvēka izveidotā „bara” kopējo telpu, kā arī jāpamana un jāciena zirga personīgā telpa un tās izmēri.

Tika runāts arī par zirgu īpatnību dzīvot „šeit un tagad”, kā arī par zirgu patiesumu un konsekvenci viņu izpausmēs. Zirgi vienmēr ārēji izpauž to, kā viņi jūtas iekšēji – viņi neizliekas, nemānās, nemelo un netēlo.

Liela uzmanība tika pievērsta bailēm – gan zirga, gan arī cilvēka bailēm, un tam, cik bieži tās nepamanām, pietiekami nenovērtējam vai pat apzināti ignorējam vai slēpjam. Ideālā gadījumā cilvēkam būtu jātiek galā ar visām savām bailēm, lai viņš spētu kvalitatīvi palīdzēt zirgam tikt galā ar viņa bailēm.

Ievērojamākā atšķirība no lielas daļas citu dabīgo apmācības metožu ir tajā, ka Ingela uzsver un izmanto nevis dominantā, bet gan vadošā zirga principu. Pārsvarā dabīgajā zirgu apmācībā tiek runāts par dominanto vadības veidu, kad cilvēkam māca kļūt par dominējošāko indivīdu zirga un cilvēka izveidotajā „barā”. Ingela atklāj mazāk dzirdētu pieeju, kas balstās uz zirgu bara vadošās ķēves domāšanas un uzvedības principiem.

Dabīgos zirgu baros parasti ir vadošā bara ķēve, viņu atbalstošais dominantais ērzelis un pārējie bara dzīvnieki vairāk vai mazāk dominējošās vai pasīvās lomās. Šis zirga tips (vadošais, dominantais vai pasīvais) ir iedzimts, un dzīves laikā mainās tikai konkrētā tipa izteiksmes pakāpe – visbiežāk dominantā tipa zirgi ar laiku centīsies iekarot augstākas pozīcijas bara hierarhijā. Patiesi vadošā tipa zirgi ir salīdzinoši reti, jo barā nav nepieciešamības pēc vairākiem vadoņiem. Nereti kāda no vadošās ķēves meitām arī būs vadošā tipa zirgs, kuru māte laika gaitā apmācīs būt par nākamo bara vadoni.

Vadošā un dominantā zirga domāšanas un uzvedības veidos ir vairākas būtiskas atšķirības:

 1. Vadošais zirgs domā par baru, par kopīgo ģimenes sajūtu, „Mēs” sajūtu. Dominantais zirgs vairāk pievērš uzmanību kārtībai bara hierarhijā un citu zirgu pozīcijai bara struktūrā.
 2. Vadošais zirgs ģenerē idejas – kad un kur ēst vai dzert, kur atpūsties, kur labāk patverties no vēja vai lietus. Dominantais zirgs parasti atbalsta vadošo zirgu, realizē idejas un pārrauga, vai pārējie bara dzīvnieki seko vadošā zirga norādēm.
 3. Vadošajam zirgam ir svarīgi, lai viņu sadzird. Dominantajam zirgam ir svarīga viņa prasību izpildīšana un citu zirgu kustību kontrole.
 4. Vadošais zirgs ir kluss, ātrs, jutīgs, inteliģenti un mentāli spēcīgs, taču ne vienmēr fiziski stiprākais zirgs barā. Dominantais zirgs biežāk ir lēnīgāks, fiziski spēcīgs, agresīvāks, citus izrīkojošs.
 5. Vadošo zirgu pārējie bara dzīvnieki parasti ciena un labprāt atrodas tā tuvumā. No dominantā zirga pārējie dzīvnieki biežāk izvairās un reizēm piesargās vai pat baidās.
 6. Savukārt pasīvā zirga mērķis, uzdevums un dabīgā izvēle ir sekot vadošā zirga idejām un ierosinājumiem un dominantā zirga norādījumiem.

 

Praktiskajā darbā ar zirgu ievērojamākā atšķirība no citām dabīgajām metodēm ir prasību izteikšanas veidā. Vispopulārākais, šķiet ir Parelli mācītais četru fāžu pielietojums, izsakot zirgam kādu prasību – katra nākošā prasības fāze pakāpeniski pieaug stiprumā, un fāzes tiek pielietotas un prasība tiek izteikta tik ilgi, kamēr zirgs atbild. Tas saskan ar dominantā zirga uzvedības principiem.

Ingela, savukārt, māca izmantot vadošā zirga fāzes, kad sākuma fāzēm, kas ir doma – enerģija – ķermeņa signāls, seko ātra, viegla pieskaršanās ar t.s. kociņu (stick / Ingela lieto Parelli burkānkokam līdzīgu, taču īsāku un daudz vieglāku kociņu). Pēc pieskāriena seko prasības noņemšana, īsa pauze. Pieskaršanās ar kociņu jau ir kā ceturtā prasības fāze, un galvenais mērķis ir, lai zirgs sadzird cilvēku, ne tik daudz tas, lai zirgs būtu fiziski izpildījis prasību. Ja zirgs nav atbildējis, Ingela sāk no jauna ar fāžu kāpinājumu, nevis pielieto ritmiskas, neatlaidīgi pieaugošas dominantā tipa fāzes.

Ar šādām fāzēm Ingela imitē vadošās ķēves rīcību, kad ķēve savu ideju, ierosinājumu nodod ar klusu nodomu, enerģiju un ķermeņa signālu, kam tikai vajadzības gadījumā seko ļoti žigls kodiens vai spēriens, pēc kura seko pauze, kuras laikā ķēve novērtē vai otrs zirgs ir viņu sadzirdējis un prasību sapratis.

Komunikācijas mērķis ir uz cilvēku vērsts, atsaucīgs, sarunai atvērts zirgs, sadarbībā ar kuru pietiktu ar domu, enerģiju un vieglu ķermeņa valodu.

Semināra nobeigumā bija iespēja vērot Ingelas paraugdemonstrējumu sadarbībai ar vienu no viņas zirgiem. To pat nevar nosaukt par darbu vai spēlēm ar zirgu. Tā drīzāk bija saruna, kopā būšanas pieredze. Katrai Ingelas darbībai un kustībai bija nozīme, taču visbiežāk pat nebija nekādu redzamu ķermeņa kustību vai signālu. Zirgs lasīja viņas domas un enerģiju. Brīžos, kad zirgs kaut ko nesaprata, Ingela to paskaidroja, ja viņš sabijās, Ingela viņu „paņēma pie rokas” un iedrošināja. Viņu saruna bija skaista un harmoniska.

Pēc visa dzirdētā un redzētā ir iespēja izvēlēties, ko no Ingelas piedāvātās mācības paņemt sev, ko pielietot saskarsmē ar zirgiem, ko izvēlēties par derīgu un piemērotu. Pat ja nav vēlmes sekot šai dabīgās apmācības pieejai burts burtā, no tās var aizlienēt vismaz pāris noderīgas domas un iemaņas.

Agrita Žunna

Izmantotie avoti:

http://secretsofthehorse.com/

http://www.horsesfororphans.com/about.htm

Attēlu atsauces:

http://secretsofthehorse.com/Gallery5.html

Atpakaļ

3 komentāri

 • _draugiem_17027

  Anitra Eglīte - Darģe Paldies Agritai par izsmeļošo un neparasto rakstu! Esmu priecīga, ka man ir bijusi izdevība Ingelu iepazīt un no viņas mācīties. Veids, kā viņa saprotas ar zirgiem, ir kas vairāk par pasaulīgo, taču mācoties no Ingelas, ir sajūta, ka tam iespējams noticēt un to iespējams īstenot arī savā ikdienā. Turklāt es vienmēr esmu cienījusi cilvēkus, kas spēj mainīties un pilnveidoties arī tad, ja sasniegts ir it kā daudz.

  21. februāris, 2013 @ 21.04
 • Ziņa

  Ziņa Paldies, interesanti fakti par vadošā un dominantā zirga atšķirībām. Labprāt uzzinātu ko vairāk par šo tēmu.

  25. februāris, 2013 @ 23.43
 • Keita

  Keita Paldies par rakstu! Bija dzirdēts par dažām dabīgās apmācības metodēm, bet ne šādā pagriezienā, kad tik liela uzmanība tiek pievērsta paša cilvēka kvalitātēm un attīstībai, kā arī saiknei ar Dievu.

  28. marts, 2013 @ 16.14

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase