Zirgu personības tipi un to vajadzības

Dabas zirgi piedāvā interesantu rakstu par zirgu personības tipiem un to vajadzībām.

Jebkurš, kam bijusi saskarsme ar vismaz dažiem zirgiem, spēs pateikt, ka viens zirgs ar citu nav salīdzināms – katram ir savs individuālais raksturs un uzvedība. Daži ir pašpārliecināti, citi – tramīgi, kāds ir rotaļīgs, bet vēl kāds – nopietns un rāms jau no kumeļa vecuma. Gluži kā starp cilvēkiem! Bet vai arī zirgiem ir raksturīgi temperamenta tipi vai rakstura pamatkategorijas, kas palīdzētu labāk saprast katram zirgam piemērotāko pieeju? Viens no ASV zirgu dabiskās apmācības galvenajiem speciālistiem Pats Parelli un viņa sieva Linda Parelli apgalvo, ka ir gan. Viņu ilggadējā pieredze zirgu izpētē ir palīdzējusi definēt četrus galvenos zirgu raksturu tipus, kas līdzinās cilvēku temperamenta tipiem – Parelli tos sauc par „Horsenalities”, apvienojot vārdus „horse” un „personality” („zirgs” un „personība”). Protams, tikai retais zirgs precīzi atbildīs tikai vienam no tipiem un lielākoties viņš būs divu vai vairāku tipu kombinācija. Bieži sastopama ir arī viena rakstura tipa izpausmes miera stāvoklī, bet pilnīgi pretējas izpausmes brīžos, kad zirgs piedzīvo stresu vai izbailes. Piedāvājam iepazīties ar šīs sistēmas tulkojumu un salīdzināt informāciju ar pazīstamajiem zirgiem – vai kādi apraksti nešķiet pazīstami?

Sava zirga rakstura iepazīšanai ir ne tikai vispārēji informatīva nozīme, jo katrs no galvenajiem tipiem sevī ietver arī secinājumus par tiem piemērotākajām apmācības metodēm, uztveres īpatnībām, gaumi, spēcīgākajām motivācijām un biežākajām kļūdām, kādas cilvēki parasti pieļauj, pārprotot zirgu reakciju dažādās situācijās.

Četri primārie zirga rakstura pilāri nosaka, vai zirgs:

• Ir ekstroverts;

• Ir introverts;

• Viņa uztveri un uzvedību vada labā smadzeņu puslode;

• Viņa uztveri un uzvedību vada kreisā smadzeņu puslode.

Ekstrovertiem zirgiem raksturīgās īpašības:

• Augsts enerģijas līmenis;

• Labprātāk atrodas kustībā;

• Ātras reakcijas;

• Tieksme pārvietoties ātri.

Introvertiem zirgiem raksturīgās īpašības:

• Zems enerģijas līmenis;

• Labprātāk atrodas miera stāvoklī.

• Lēnākas reakcijas un kustības;

• Tieksme pie pirmās izdevības apstāties.

Zirgi, kuru uztveri vada labā smadzeņu puslode, lielākoties ir:

• Pakļāvīgi

• Bailīgi

• Nepašpārliecināti

• Nervozi

• Reaktīvi

Labā smadzeņu puslode zirgā nosaka aktīvākus dzīvnieciskos – medījuma instinktus, un uztveri vada bailes, nespēja iedziļināties un domāt, atteikšanās ieklausīties cilvēkā. Zirgi, kuru uztveri vada kreisā smadzeņu puslode, lielākoties ir:

• Dominanti

• Drosmīgi

• Pašpārliecināti

• Mierīgi

• Pacietīgi

Kreisā smadzeņu puslode zirgā nosaka aktīvākus domāšanas procesus un bezbailību, taču arī dominanci un tieksmi izaicināt.

Zirgu personību pamattipus veido šo pilāru kombinācijas:

• Labās smadzeņu puslodes ekstroverts

• Labās smadzeņu puslodes introverts

• Kreisās smadzeņu puslodes ekstroverts

• Kreisās smadzeņu puslodes introverts

Katram no šiem tipiem ir galvenās to vadošās īpašības un motivācijas, kuras cilvēks var izmantot sekmīgā apmācībā un attiecību veidošanā.

Labās smadzeņu puslodes ekstroverts

Šī zirga sauklis un galvenā motivācija ir – „Palīdzi man koncentrēties!” Viņam nemitīgi ir nepieciešama drošības sajūta un apliecinājums – viss ir kārtībā. Šis zirgs viegli apjūk un tad ļaujas bailēm, tāpēc viņa cilvēkam jāspēj viss paskaidrot vienkāršā formā, kas zirgam palīdzēs atslābināties – jo sevišķi tāpēc, ka atslābināšanās cilvēku tuvumā viņam nav pašsaprotama. Nekad nedrīkst likt labās smadzeņu puslodes ekstrovertam pakļauties spiedienam, līdz viņš salūzīs un izdarīs prasīto! Nepieciešams būt pacietīgam un prast atrast īsto mirkli, lai no prasības atkāptos un atkārtotu to tad, kad zirgs ir gatavs. Cilvēkam būs nepieciešams spēcīgs fokuss un atbilstoši augsts enerģijas līmenis, kā arī reakciju ātrums. Dodiet šim zirgam viegli paveicamu darbu, lai bailes tiktu aizstātas ar pozitīvām emocijām. Vēlams, lai labās smadzeņu puslodes ekstroverts uztvertu cilvēku kā savu drošo patvērumu no pasaules briesmām.

Citas šādus zirgus raksturojošās īpašības dažādās gradācijās ir:

• Impulsīvs

• Ne mirkli nespēj nostāvēt mierā

• Viegli ļaujas panikai

• Asi reaģē pat uz sīkām izmaiņām apstākļos

• Saasināta uztvere

• Tieksme celties pakaļkājās/nekontrolēti auļot

• Ar lielu tendenci atrasties konsekventā kustībā uz priekšu

• Var viegli sabīties no jebkā

• Galvu tur augstu

• Spiedienam atbild ar saspringumu

Protams, šādam zirgam nepieciešama individuāla pieeja.

• Labās smadzeņu puslodes ekstrovertam apmācībā galvenā ir izteikta konsekvence – tā ir nomierinoša. Kā piemēru var minēt biežas gaitu pārejas, atkārtoti volti, jāšana ļoti konkrētās trajektorijās (piemēram, astotnieka figūra) un, jo vairāk uztraucies ir zirgs, jo biežākas pārejas vai mazāki volti palīdzēs viņam atkal koncentrēties.

• Jātnieka prasībām ir jābūt veiklām un vieglām, pie tam, ātrākām par zirga reakcijām, lai rosinātu ieklausīties cilvēkā un pārvarēt bailes.

• Darbā no zemes šādam zirgam ir jādod daudz vietas kustībai, lai neradītu ieslodzījuma sajūtu – tam palīdz darbs garākos striķos.

• Noteikti jāatceras respektēt zirga komforta robežas, nekad nemēģinot uzspiest tās pārvarēt – tā vietā zirgam ir jāļauj pašam atrast drošības sajūtu, izmantojot pakāpeniskas prasības kāpināšanas un atlaišanas metodi.

• Treniņiem ir jābūt īsiem un vienkāršiem, pakāpeniski palielinot zirga psiholoģisko izturību.

• Līdzko labās smadzeņu puslodes ekstroverts atslābst, ir jāatslābst arī viņa trenerim, un drīz vien zirgs sapratīs, ka prasība nav medības, kurās jābēg, bet gan ierosinājums kopīgai sadarbībai. Taču, kamēr vien zirgs mēģina pakļauties baiļu reakcijām, ir jādod viņam piemēroti uzdevumi, lai rosinātu koncentrēties un, beigu beigās – atslābt.

Šī zirga apmācību var apgrūtināt sekojošie faktori:

• Darbs taisnās līnijās. Tās mudina zirgu uzņemt ātrumu un mazina viņa paškontroli.

• Mēģināšana kustību noturēt ar fizisku spēku – šāda rīcība tikai vairos bailes. Zirga enerģijai ir jādod pozitīvs mērķis.

• No zemes darbs apaušos un striķī šādam zirgam ir piemērotāks, nekā darbs brīvībā, ja viņa uztveri vēl vada bailes – šādā veidā ir iespējams izbiedētu zirgu „paturēt pie rociņas” un novērst zirga tieksmi atslēgties no cilvēka dotajām norādēm.

• Jāizvairās no vairāku jaunu elementu mācīšanas vienlaicīgi.

• Jāizvairās no zirga apmācības, kad viņš ir uztraukts vai nepašpārliecināts – šādos mirkļos zirgs vispirms ir jānomierina.

• Mēģinājumi piespiest zirgu pārvarēt sava komforta robežu var izraisīt nopietnus negadījumus, jo zirgs baiļu ietekmē var pātraukt reaģēt adekvāti.

• Nevajadzētu gaidīt, kad šāds zirgs kļūs mierīgāks un pārliecinātāks pats no sevis – viņam ir nepieciešama mierīga un pašpārliecināta cilvēka vadība, lai sniegtu nepārejošu drošības sajūtu.

• Situāciju tikai pasliktinās zirga sodīšana, fiziska ierobežošana, asākas trenzes, ciešas atsaites, zirga baiļu ignorēšana, pārliecības trūkums cilvēkā, mēģinājumi piespiest zirgu pārvarēt viņa komforta robežas, dusmošanās, apjukums vai bailes no zirga reakcijām.

Taču izkopjot labākās šī zirga īpašības, varam atklāt zirgu, kas ir:

• Vienmēr enerģisks

• Atlētisks

• Izturīgs

• Ļoti detalizēti uztver jaunu informāciju

Labās smadzeņu puslodes introverts

Viņa sauklis ir – „Esi maigs!” Šis kautrīgais, klusais, gandrīz nemanāmais zirgs izvairās no spiediena, noslēdzoties savā pasaulē. Noteicošais elements sekmīgā viņa apmācībā ir lēna un pacietīga pieeja, nogaidot, kamēr viņš iemācīsies uzticēties tiktāl, lai iznāktu no savas čaulas. Drīz vien pēc tam viņš būs gatavs piedāvāt arī ko vairāk! Šādam zirgam ļoti svarīgi ir justies komfortabli. Ļaunākais, ko jūs varat viņam nodarīt ir uzspiest viņam kādu darbību, pirms viņš tai ir patiesi gatavs. Tā tiks izpostīta viņa trauslā uzticība. Spēt būt pacietīgam ir ārkārtīgi svarīgi, jo būs nepieciešams gaidīt, kamēr šis zirgs sapratīs uzdoto pats savā tempā. Viņam ir jādod iespēja noticēt cilvēka labajai gribai.

Labās smadzeņu puslodes introvertu raksturo šādas īpašības:

• Saspringums

• Nespēja domāt stresa situācijās.

• Neuzticība

• Neparedzamība

• Tieksme baiļu iespaidā spert

• Tieksme vispirms sastingt, šķietami neizrādīt nekādu reakciju, bet tad eksplodēt

• Piekāpība

• Kautrīgums

• Atturība, vilcināšanās

• Tieksme noslēgties

Šī zirga apmācībā palīdzēs liela, liela pacietība.

• Uzdodiet kādu darbību – un tad gaidiet līdz viņš uz jums palūkosies, gaidot papildus norādes vai paskaidrojumus. Ja zirgs tiks vienkārši piespiests veikt gaidīto darbību, viņš sasprings un zaudēs kā pārliecību, tā arī uzticību. Viņš varētu pat eksplodēt nekontrolētās emocijās, kas spontāni izlauzīsies uz āru.

• Jāizmanto vissmalkākās un maigākās norādes, pēc tam nogaidot. Neskatoties uz pasīvo ārējo veidolu, viņš ievēro pašas sīkākās detaļas tajā, ko jūs darāt, un reizēm viņš nereaģē tāpēc, ka ir noslēdzies baiļu un pārliecības trūkuma dēļ.

• Nepieciešams būt arī konsekventam. Zirgi, kuru uztveri vada labā smadzeņu puslode, ar grūtībām piemērojas pārmaiņām, tāpēc viņi mieru radīs vienkāršu un patīkamu uzdevumu atkārtošanā, līdz būs atrasta izaugsmei nepieciešamā pašpārliecinātība.

• Ļoti svarīgas šo zirgu uztverē ir arī tuvas attiecības, tāpēc iekarojiet viņu uzticību, pavadot laiku kopā bez jebkādām prasībām, un tādējādi viņiem tiks sniegta pārliecība par drošību. Ja koncentrēsieties uz viņu pašpārliecinātības nostiprināšanu, drīz zirgs no sirds centīsies jums sniegt labāko no tā, ko māk.

Labās smadzeņu puslodes introvertam apmācībā traucēs:

• Ja liksiet viņam kaut ko darīt, kad zirgs uz jums neskatās. Šāds zirga žests norāda, ka viņš baidās no spiediena apjoma, kas viņam tiek uzlikts. Jums varētu likties, ka nekāds spiediens nemaz netiek izmantots, taču šī tipa zirgu var viegli pārslogot pat ar vieglākajām un maigākajām prasībām, ja tās tiek nemitīgi atkārtotas, pacietīgi nesagaidot reakciju.

• Ja prasīsiet no viņa pārāk daudz. Zirga apmācībā vispirms ir jāprasa mazāk, lai vēlāk iegūtu pozitīvākas un plašākas reakcijas. Nedrīkst sākt paplašināt prasības, kamēr zirgs nav sācis uzticēties un nav kļuvis mierīgs.

• Ja izmantosiet aktīvas un „skaļas” prasības. Tās vienkārši nav nepieciešamas. Šis zirgs lieliski jūs saprot, viņš vienkārši nespēj domāt un reaģēt, kad ir nobijies vai kad saņem pārlieku un pāragru spiedienu kādas prasības izpildei.

• Ja sodīsiet zirgu par prasību neizpildīšanu. Atkārtojot – tā ir baiļu reakcija, un nekādi sodi nespēs padarīt zirgu drosmīgāku.

Pozitīvas apmācības rezultātā labās smadzeņu puslodes introverts kļūs:

• Paklausīgs

• Paļāvīgs

• Ar lielu spēju piedot

• Ar tieksmi uzturēt ciešas un labas attiecības ar cilvēku

Kreisās smadzeņu puslodes ekstroverts

Šīs dzirkstošās personības moto ir – „Spēlējies ar mani!”. Kreisās smadzeņu puslodes ekstroverts ir rotaļīga būtne, kam vienmēr nepieciešamas interesantas nodarbes. Viņš ir apsēsts ar jaunas informācijas apguvi un allaž vēlas tajā izmantot vēl neizmēģinātas metodes, lai katrs mācīšanās mirklis būtu aizraujošs. Šis zirgs alkst radošas pieejas un nevar ciest, ja tiek piespiests kaut ko darīt. Tā kā viņš nespēj izturēt garlaicību, viņa cilvēkam jāspēj visu darīt izveicīgi un entuziastiski, pie tam, nodarbības bieži dažādot.

Citas tipiskās šī rakstura tipa zirgu īpašības:

• Enerģisks

• Intensīvs un krāšņs

• Harizmātisks

• Blēņdarīgs

• Ar tieksmi kost un uzbrukt ne tikai stresa apstākļos, bet arī, lai noskaidrotu attiecības ar cilvēku

• Rotaļīgs

• Aktīvi izmanto muti pasaules izpētei

• Gūst prieku no nedarbiem

• Dominants

• Ietiepīgs

Lai stimulētu sava kreisās smadzeņu puslodes ekstroverta attīstību:

• Māciet viņam ko jaunu vismaz reizi nedēļā.

• Treniņu sesijas uzturiet aktīvas, interesantas un rotaļīgas. Izmantojiet šķēršļus, esiet radoši un, kad zirgs ir patiesi rotaļīgā noskaņojumā, palieliniet notiekošā tempus, lai rosinātu viņu paveikt vairāk.

• “Nedarbi” ir šī zirga otrais vārds, tāpēc atrodiet viņam tādas nodarbes, kas aizņems viņa prātu un darbīgo muti. Šis zirgs dievina iespēju izjokot savu cilvēku – kāpēc gan to neizmantot un neiemācīt viņam kādus trikus ar nolūku?

• Darbā no zemes izmantojiet garākus striķus – viņam ir nepieciešama vieta plašai kustībai!

• Viņam kā ūdeni vajag daudz uzslavu, pieskārienu un draudzīgas pakasīšanas, smaidu un smieklu – šī tipa zirgu personības pārstāvjiem brīnišķīgs atalgojums ir arī apziņa, ka līdz ar viņiem priecājas viņu cilvēks.

• Atbalstiet viņa idejas un viņam sāks šķist interesantas jūsējās.

• Lieciet viņam kustēties un tā iesaistiet kopējā darbā viņa aktīvo prātu.

• Katrai darbībai piešķiriet konkrētu mērķi – šim zirgam patīk darbs ar jēgu.

Taču noteikti jāizvairās no šādām kļūdām viņā apmācībā:

• Nogarlaikošana ar bezgalīgiem un monotoniem atkārtojumiem. Šis zirgs ir ļoti gudrs! Līdzko ir skaidrs, ka viņš uzdoto ir sapratis, ir nekavējoties jāatrod jauna nodarbe. Pie iesāktā vienmēr var atgriezties vēlāk, lai to pamazām nopulētu.

• Lēna un mierīga jāšana tik tiešām nav viņa gaumē. Viņš vēlas būt aktīvs, doties piedzīvojumos un apzināties, ka ceļam ir arī mērķis.

• Viņam nepatīk darbs no zemes īsos striķos (12 pēdu – 3.6 metri, klasisks „Parelli” striķis), tie ir pārāk ierobežojoši. Labāk izvēlēties 22 pēdas (6.7 metri) vai 45 pēdas (13.7 metri) garos striķus.

• Nekad, nekad nedrīkst viņu sodīt. Kreisās smadzeņu puslodes ekstroverts neapzinās, ka ir izdarījis ko nepareizu – viņš tikai spēlējas! Ja viņš ir enerģiskā noskaņojumā un tiek sodīts, šis zirgs var arī kļūt agresīvs. Ja cilvēks par to viņu iebiedēs vai apspiedīs, viņš aizvērsies un noslēgsies savā iekšējā pasaulē, lai saglabātu pašcieņu.

• Nav ieteicams ar viņu strīdēties, jo tā šim zirgam ir iespēja paust savu dominanci. Tā vietā ir jāatbalsta viņa idejas, tādējādi panākot ātrāku atsaucību un iesaistīšanos jūsu piedāvātajā.

Kad cilvēks un zirgs būs spējuši vienoties kopējā, brīvā rotaļā, kreisās smadzeņu puslodes ekstroverts atklās, ka ir:

• Ļoti talantīgs un ātrs skolnieks

• Krāšņs savā būtībā

• Gudrs

• Nenogurstoši rotaļīgs

Kreisās smadzeņu puslodes introverts

Šis zirgs nosvērti jautā – „Un ko es par šo visu dabūšu?” Jā, laipni lūdzam pasaulē, kuras moto ir apsvērumi – „Kāpēc gan man tas būtu jādara? Kāds man no tā labums?” Šis zirgs spēj lasīt cilvēkus kā atvērtu grāmatu. Viņš lieliski zina, ko vēlaties, un viņš ij netaisās to sniegt, ja vien neatradīsiet viņam pareizo pieeju. Neskatoties uz to, ka viņš šķiet stūrgalvīgs un slinks, prātā viņš it nemaz nav sliņķis! Apgrieztās psiholoģijas pieeja ir īstā atslēga…un, jā – arī kārumi. Kreisās smadzeņu puslodes introvertam ir nepieciešams pamudinājums. Ir pietiekami daudz veidu, kā viņu motivēt veikt pareizo rīcību, iztiekot bez piekukuļošanas, tā vietā pamudinot – ar atpūtu, ganīšanos, kārumiem, pakasīšanu. Šim zirgam nepieciešama spēcīgi izteikta darāmā jēga un virzība. Nebeidzama voltu jāšana laukumā šajā zirgā veicinās tikai pretošanos un cilvēka ignorēšanu. Lai sasniegtu labākos rezultātus – izmantojiet apgrieztās psiholoģijas metodes.

Vēl dažas īpašības, kas varētu palīdzēt saprast, vai arī jūsu zirgs ir kreisās smadzeņu puslodes introverts:

• Viegli nogarlaikojams

• Neievēro cilvēka personīgo telpu

• Uz strīdiem vērsta personība

• Tieksme mētāt dibenu/uzbrukt gan stresa, gan attiecību noskaidrošanas nolūkos

• Stūrgalvīgs

• Ēdiens kā galvenais motivators

• Intereses trūkums

• Motivācijas trūkums, laiskums

• Neatsaucīgs

• Pasīvs

Taču šīm īpašībām ir sava pieeja, kas var palīdzēt veidot pozitīvas un rezultatīvas attiecības:

• Izmantojiet pozitīvus apbalvojumus – kārumus, ganīšanos, atpūtu, pakasīšanu, utt. Pamudinājums un apbalvojums nav piekukuļošana, jo zirgam lūgsiet kaut ko izdarīt pirms apbalvošanas, pretēji piekukuļošanai, kurā balviņa tiek izmantota, lai ievilinātu zirgu darāmajā. Tajā ir liela atšķirība!

• Uzstādiet prasības, kas ir mazākas par to, ko zirgs pats piedāvā. Tas pilnībā mainīs viņa priekšstatu par mācībām! Tādējādi, viņš sāks piedāvāt pat vairāk.

• Dodiet šim zirgam pietiekami daudz laika pārdomām. Viņš nedomā lēni, taču viņam nepieciešams pārstāt domāt par iespējamo pretestību, pirms viņš var sākt pieņemt ideju par saskaņu ar cilvēku.

• Viņa apmācībām jābūt daudzveidīgām – tas padara dzīvi interesantāku.

• Izmantojiet vairāk stimula, nekā atturēšanas.

• Iemāciet dažus trikus. Tas sagādās prieku jums abiem un tas ir labs veids, kā palīdzēt viņam justies gudram un pašapzinīgam.

• Iekustiniet viņa prātu – tā iekustēsies arī viņa kājas.

• Rosiniet viņam domāt un dodiet izdevību pierādīt savu gudrību āķīgu uzdevumu izpildē. Dažādojiet uzdevumus – apvidus izjādes, triki, kopīgas rotaļas palīdzēs jums abiem saprasties.

Taču noteikti nevajadzētu:

• Spiest kreisās smadzeņu puslodes introvertam strādāt. Viņš enerģiju vēlas ieguldīt tikai tajās lietās, kas viņam šķiet jautras un interesantas.

• Sodīt viņu. Tas var izraisīt ļoti lielu cīņu – šis zirgs māk prasmīgi iebiedēt cilvēkus, ja viņam tie nepatīk.

• Nemēģiniet viņu steidzināt vai piespiest. Ātri vien viņš panāks, lai jūs strādātu smagāk, nekā viņš. Šis zirgs arīdzan ir talantīgs strīdnieks, ja viņam tiek prasīts būt ātrākam, un lielākoties atbilde būs pakaļkāju izsperšana, astes vēcināšana vai ausu atglaušana. Rīkojieties pretēji tam, ko viņš gaida – pēkšņi apstājieties, salēniniet gaitu, paglaudiet viņu vai iedodiet kārumu.

• Nemēģiniet pārvaldīt katru notiekošā sekundi – uzdodiet zirgam uzdevumu un tad gaidiet, kamēr viņš to izpildīs. Ja viņš to nepilda – uzdotiet to atkārtoti, nevis mēģiniet piespiest.

• Nepadariet savas prasības asākas, tā vietā – rīkojieties interesantāk un paveiciet mazāk, lai iegūtu vairāk. Nepieciešamības gadījumā pārsteidziet viņu ar veicīgu, atgādinošu steka pieskārienu un apbalvojumu (glāstu, atpūtu vai kārumu), kad viņš sāk censties.

• Neizmantojiet pārāk daudz atkārtojumu. Šis zirgs neredz jēgu vienas un tās pašas lietas nemitīgā atkārtošanā un ātri zaudēs motivāciju un respektu, lai darītu vispār jebko. Viņš ir gudrs – atzīstiet to un izturieties pret viņu kā pret gudru personību.

• Neļaujiet viņam sev tuvoties ar atglaustām ausīm. Rotaļīgi aizsūtiet vai padzeniet viņu projām no sevis, līdz viņš pieklājīgi lūgs atļauju tuvoties jūsu personīgajai telpai.

• Nenoticiet, ka viņš ir slinks. Viņam vienkārši trūkst motivācijas jums klausīt, tāpēc būs vien jāatklāj, kā padarīt kopīgo darbu interesantāku jums abiem.

Bet, kad kreisās smadzeņu puslodes introverts beidzot būs motivēts jums atklāties, redzēsiet, ka viņš ir:

 • Atjautīgs

• Nesatricināmi mierīgs

• Ļoti uzticams

• Konsekvents

Atcerieties – šīs ir tikai vadlīnijas sarežģītajā zirgu raksturu pasaulē. Vislabāk par sevi jums pastāstīs katrs zirgs personīgi – galvenais ir saglabāt atvērtību, lai spētu to sadzirdēt un saskatīt.

Laura Krastiņa, Dabas Zirgi

Raksta tapšanā izmantotie avoti –

http://www.parellinaturalhorsetraining.com/horsenality-horses/

http://www.horsechannel.com/horse-exclusives/parelli-horsenality.aspx

http://linda.parellinaturalhorsetraining.com/

http://www.parellinaturalhorsetraining.com/horsenality-horse-training-dos-and-donts/

Atpakaļ

10 komentāri

 • Favis

  Favis Brīnišķīgs raksts! Paldies! :)

  28. novembris, 2012 @ 15.28
 • Nadina

  Nadina paldies :)

  28. novembris, 2012 @ 19.34
 • _draugiem_12980

  Liena Sproģe Raksts tiešām foršs. Sēdēju un smējos. Lasu un viss mats matā atbilst. Mazliet patiesība acīs kož, bet laikam jau tieši tāds kārummīlis, tiepša un gudrelis man viņš patīk. :) Man ir kreisās puslodes introverts un labās puslodes ekstroverte. :)

  28. novembris, 2012 @ 20.43
 • _draugiem_36106

  Mare Pētersone Man ir kreisās puslodes ekstrovertais :) Dominants bļēņdaris - eh, kā atbilst :D

  28. novembris, 2012 @ 20.46
 • Sanija

  Sanija Ļoti interesants raksts! Man ir labās smadzeņu puslodes ekstrovertā.

  29. novembris, 2012 @ 19.29
 • dabaszirgi.lv Prieks, ka mūsu raksti noder - tas iedvesmo censties arī turpmāk! :)

  30. novembris, 2012 @ 20.41
 • Diana Dadzite

  Diana Dadzite Jauks raksts! Paldies! ;)

  30. novembris, 2012 @ 23.44
 • Purene

  Purene Superīgs raksts, savējā aprakstu lasīju ar smaidu sejā, atbilst mats matā. Ir jau bijuši tāda tipa strīdi un ir iebiedēti pāris cilvēki, bet nu jau ir rasta pareizā pieeja, un puika dikti centīgs :)

  8. janvāris, 2013 @ 10.16
 • _draugiem_5182802

  Draugiem lietotājs Interesants raksts, vēl joprojām sēžu un domāju, kas viņa man par putnu ir :) Šķiet ietveram sevī visas īpašības...

  14. janvāris, 2015 @ 12.54
 • Alegra

  Alegra Kreisās puslodes ekstroverts. Lai gan no visa pa drusciņam. Īsāk sakot ķēve kas ķēve :D

  25. aprīlis, 2016 @ 16.52

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase