Cik vecam zirgam nepieciešams likt mikročipu?

Jautā Simona:

Sveiki lūdzu sakiet vai Jums gadījumā nav informācija, kas var ielikt mikročipu zirgam? Sākot no kāda vecuma ir jāliek zirgiem mikročips un kāpēc tāds ir vajadzīgs? Kas to var izdarīt un cik šāda procedūra varētu maksāt? Jau iepriekš pateicos.

Atbild Zirgam.lv:

Transpondera (mikročipa) nepieciešamību nosaka regula Nr. 504/2008, kur teikts, ka šī tehnoloģija jāizmanto, lai nodrošinātu ciešu saiti starp zirgu dzimtas dzīvnieku un identifikācijas līdzekļiem – vienkāršāk sakot, lai varētu konkrēto zirgu identificēt.

Zirga apzīmēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.650.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=235496

Tajos rakstīts, ka lauksaimniecības dzīvnieka apzīmēšanu veic īpašnieks, turētājs, praktizējošs veterinārārsts vai fiziska persona, kura saņēmusi sertifikātu vai apliecību pārraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

Šeit var atrast sarakstu ar personām, kuras ir apmācītas zirga apzīmēšanai ar transponderu (mikročipu):

http://www.ldc.gov.lv/lv/sertificeto_personu_saraksts/personas_apmacitas_zirgu_apzimesanai_ar_transponderu/

MK noteikumos arī rakstīts, ka kumeļu ar zirgu elektronisko identificētāju – transponderu (mikročipu) ir nepieciešams apzīmēt līdz sešu mēnešu vecumam. Par pakalpojuma izmaksām vislabāk gan būtu konsultēties ar konkrētu sertificēto personu (skatīt linku augstāk). Pakalpojuma aptuvenā cena ir Ls 15 – 20 + mikročipa cena + transporta izdevumi.

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase