Dzīvnieku drošībai staļļos un fermās jāpievērš uzmanība

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotie statistikas dati liecina, ka laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. jūlijam Latvijas fermās, staļļos un kūtīs reģistrēti 107 ugunsgrēki – vidēji 15 ugunsnelaimes mēnesī jeb katru otro dienu.

Drošības risinājumu kompānijas G4S Latvia padomi, lai izvairītos no ugunsnelaimēm:

Esiet uzmanīgi, kurinot kamīnus un krāsniņas!

Vēsajā laikā zirgu staļļos telpās, kur uzturas jātnieki un apkalpojošais personāls, tiek kurināti kamīni vai apkures krāsniņas, kas var būtiski apdraudēt ugunsdrošību. Pieredze rāda, ka cilvēki, kuri strādā algotu darbu uzņēmumos tiešā veidā neapzinās nelaimju radītās sekas, jo uzskata, ka tas neskar tieši viņus, bet saimniekus. Tāpēc lietderīgi ir izglītot darbiniekus par ugunsdrošības tēmu un ļaut tehnikai rūpēties par apdraudējuma identificēšanu, jo cilvēks vienmēr nevar būt klāt un kontrolēt situāciju, kā, piemēram, uzstādītais dūmu detektors.

Ieteikumi:

–  pievērst uzmanību, vai kamīna durvis ir kārtīgi noslēgtas, jo malkas degšanas laikā var izkrist kvēlošas ogles;

– nevajadzētu atstāt bez uzmanības degošas sveces, kas vēja plūsmas vai kušanas laikā var apgāzties un izraisīt ugunsgrēka draudus. Latvijā ir vairāki traģiski gadījumi, kad dūmos staļļa telpās nosmok cilvēks vai iet bojā dzīvnieki!;

– iespējamo cilvēku neuzmanību būtiski palīdzēs novērst tehniskie risinājumi, kas ir pieslēgti diennakts Operatīvās vadības centram, līdz ar to palīdzēs operatīvi novērst neuzmanības dēļ radušās likstas un maksimāli samazināt zaudējumus.

Uzmanību – siens!

Nereti dzirdam, kad ugunsnelaimes dēļ nodeg lieli siena šķūņi. Taču līdz ar sienu bojā var iet arī dzīvnieki un viss telpās esošais inventārs, jo nereti siens tiek glabāts tur pat, kur tiek turēti dzīvnieki. Siens, koka konstrukcijas, malka un citi sausi materiāli ir visbiežākie uguns izplatības katalizatori, jo vismazākais uzliesmojums vai dzirksteles un to nokļūšana sausu materiālu tuvumā, rada strauju uzliesmojumu. Lai no šāda viegla apdraudējuma izvairītos, lielu siena daudzumu un kurināšanai paredzēto malku nevajadzētu uzglabāt vienā ēkā ar mājlopiem vai kūtsaugšās, bet izmantot citas tam paredzētas telpas – noliktavas, siena un malkas šķūnīšus u.tml.

Pārbaudiet elektroinstalācijas

Ugunsnelaimes bieži tiek izraisītas īssavienojumu kļūmes dēļ elektroinstalācijā, kas var radīt strauju uzliesmojumu ēkas iekšienē. Tāpēc saimniecību īpašniekiem īpaši ieteicams veikt regulāru elektroinstalāciju, elektrosadales skapju un vadu tīklojumu pārbaudi, kā arī novērtēt to atbilstību drošības nosacījumiem.

Dūmvadu tīrība – tas ir nopietni

Apkures sezonas un vēsā laikā sākumā īpaša uzmanība jāpievērš dūmvadu un skursteņu tīrībai, kamīnu vai krāsns kurināšanas laikā kvēpi var radīt aizsērējumus, kā arī negaidītus uguns uzplaiksnījumus un pat sprādzienus dūmvadu iekšienē, tādējādi apdraudot arī ēkas un mājlopu ugunsdrošību.

Kā drošības risinājums var palīdzēt novērst ugunsnelaimes

Dūmu detektors – identificēs aizdegšanos!

Dūmu detektori būs pirmie, kas informēs par ugunsnelaimes izcelšanos, tāpēc tos nepieciešams uzstādīt ne vien dzīvojamajās ēkās, bet arī kūtīs, staļļos, fermās un noliktavās. Ugunsnelaimes trauksmes un dūmu izplatības gadījumā dūmu detektori operatīvi signalizēs par ugunsgrēka izcelšanos un ļaus maksimāli samazināt laiku un zaudējumus, operatīvi reaģējot.

Pamatdarbības procesu kontrolei – videonovērošana!

Videonovērošana ar speciāli iebūvētu kustības vai temperatūras detekciju pilda ne vien tehniskās apsardzes funkciju, bet arī ļauj sekot ugunstrauksmei un notiekošajām darbībām objektā. Videonovērošanas risinājums signalizēs par izmaiņām objektā un ļaus operatīvi un attālināti noskaidrot patiesos trauksmes cēloņus objektā, ko visu diennakti uzraudzīs apsardze. Otrs variants ir uzraudzību nodrošināt patstāvīgi.

Daļa no īpašuma aizsardzības – zibens novedēju un pārsprieguma aizsardzības sistēma

Ļoti svarīgi fermas un staļļus aprīkot ar zibens un pārsprieguma aizsardzībām. Tas pasargās no ugunsnelaimēm, kas rodas zibens spēriena rezultātā vai pārspriegumiem elektrosadales tīklā. ierīču darbību, tostarp barošanas blokus mobilajiem tālruņiem, PC un sakaru ierīcēm. Tāpēc, ja māja nav aprīkota ar zibens novedēju un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, tuvojoties negaisam, iesakām izslēgt darbojošās ierīces, atvienojot tās no elektro un sakaru tīkliem.

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase