Ko darīt, ja mans ponijs nevēlas iet tur, kur es tam lieku?

Publicējam mums iesūtītos jautājumus, kas bija paredzēti pirmajam žurnālam.

Elīza jautā:

Bieži mans ponijs nevēlas doties tur, kur es viņu vēlos vest, bet grib iet, kur viņš pats grib (iet ēst āboliņu). Kad es esmu paganījusi viņu zālē, viņš spītējās un nevēlās doties mājās. Man ponijs ir pirmo reizi. Lūdzu iesakiet ko darīt. Paldies!

Atbild Armands Šteins no Armanda Lauku Jātnieku kluba:

Tas, ko cilvēki sauc par zirga spītību visbiežāk sakņojas cilvēka nepietiekamā autoritātē zirga acīs, jo zirgiem kā bara dzīvniekiem ir ļoti svarīgi zināt savu vietu apkārtējā sabiedrībā, lai varētu arī atbilstoši uzvesties – zināt, kam sekot, un pār kuru uzņemties atbildību vest sev līdzi. Zirgam no dabas ir dotas tikai šīs divas iespējas – būt vadonim vai sekotājam, un cilvēkam, kad viņš nolemj komunicēt ar zirgu, arī ir tikai divas iespējas vai nu panākt zirga respektu un piekrišanu tikt vadītam – kļūt par zirga vadoni, vai arī nesatraukties un pieņemt kā normu faktu, ka zirgs uzskata, ka zin labāk par divkajaino radījumu, kur, kad un kā jāiet, un ļaut zirgam izvest sevi pastaigā.

Veidu un paņēmienu kā izpelnīties zirga respektu ir daudz, bet pamatā visi sakņojās kontrolē par kustību – tas kurš var likt kādam kustēties, kad tas negrib to darīt un tas kurš var neļaut kādam kustēties, kad tas vēlas to darīt, zirgu barā tiek atzīts par autoritāti un vadoni. Tie paši noteikumi ir spēka arī cilvēka – zirga attiecību veidošanas procesā un skatoties šādā aspektā zirga izmēram nav nekādas nozīmes.

Jūsu gadījumā, manuprāt, vispareizākais būtu pieradināt poniju piekāpties Jūsu radītam spiedienam dažādās ķermeņa daļās. Piemēram, piespiežot ar pirkstiem uz kakla, vai ar pavadu radot spiedienu uz apaušiem un pakāpeniski dažu sekunžu laikā pastiprinot šo spiedienu no vāja pieskāriena līdz stipram panākt, ka zirgs pasper ar priekškājām soli sāni – piekāpjas spiedienam. Līdzīgi panāk piekāpšanos no spiediena prasot aizgriezt aizmuguri, vai piespiežot uz krūtīm panāk atkāpšanos. Visos šajos gadījums caur šādām neliekām piekāpšanām no ponija puses, viņā nostiprināsies pārliecība par Jūsu TIESīBĀM prasīt viņa piekāpšanos un sekošanu Jums. Jebkura prasība jāpastiprina pakāpeniski un jāpārtrauc tajā acumirklī, kad zirgs izrāda mazāko piekāpšanās pazīmi. Nākošajā prasības reizē, kad būs sajūta, ka zirgs saprot Jūsu darbību nozīmi, varēs prasīt par kripatiņu vairāk. Tā prasot pa druskai un iemācot zirgam piekāpties cilvēka radītam spiedienam ir visvieglāk izvairīties no zirga pretestības refleksa izraisītiem vairāk vai mazāk nopietniem konfliktiem.

Protams, šī nav precīza instrukcija, kā rīkoties, bet gan tikai principiāls rīcības apraksts, un katra atsevišķa gadījumā pieeja un paņēmieni var atšķirties, izejot no konkrētā zirga personības un cilvēka, kurš ar viņu strādā.

Atbild Raivo Saļms no jātnieku kluba “Erceni”:

Zirgi barā izrāda savu vadību kontrolējot kustību. Zirgs, kurš var likt kustēties vai nekustēties otram zirgam būs dominējošs. Līdz ar to, šajā gadījumā, ponijs ir tas, kurš kontrolē kustību un ir noteicējs meitenes un zirga savstarpējās attiecībās.

Visvieglāk atrisināt šādu uzvedību būtu ar mācību apaušiem, kaut gan to var darīt arī ar parastajiem apaušiem, bet tas aizņems mazliet vairāk laika un arī spēka. Tātad mūsu mērķis izpildot tālāk aprakstīto ir panākt, lai cilvēks būtu tas, kurš kontrolē zirga kustību un nevis otrādi. Tāpēc, pirmkārt, Elīzai būtu jālūdz kāda pieaugušā palīdzība. Apauši jāsaregulē ciešāk nekā tas ir parasti. Ieteiktu lietot arī nevis parasto pavadiņu, bet garo kordu. Nostājamies blakus zirgam, ar seju pret viņu, tā lai zirga galva atrastos mazliet pirms kreisā pleca. Kordas cilpas atrodas labajā rokā un kreisā roka atrodas netālu no karabīnes. Pieprasi zirgam atkāpties, liekot soli uz priekšu, ieejot viņa zonā un ar kreiso roku pieliekot spiedienu uz apaušiem uz leju (aptuveni 45 gradu slīpumā; ar roku pie zirga nepieskaramies, viņam ir jāizkustas tikai no apaušu spiediena). Acu skatiens vērsts aiz zirga, virzienā kur vēlamies, lai zirgs dotos. Spiediens ir jātur tik ilgi kamēr zirgs izkustas. Brīdī, kad zirgs izkustas, spiediens uzreiz ir jātlaiž un jāpaglauda zirga piere. Tādā veidā zirgs sapratīs, ka šī kustība ir tā, ko mēs vēlējāmies panākt. Pēc tam prasam zirgam nākt uz priekšu, pašam kāpjoties atpakaļ, velkot kordu ar kreiso roku. Acu skatiens būtu jāvērš uz zirga krūtīm vai kājām, bet ne zirga acīs. Tiklīdz zirgs izdara kustību uz priekšu, spiediens ir momentā jāatbrīvo un jānoglāsta zirga piere. Šo vingrinājumu turpina, kamēr zirgs veic kustību uz priekšu un atpakaļ bez spiediena, tikai reaģējot uz cilvēka auguma kustību.

Tā kā tiek izmantoti parastie apauši, tad pirmajā reizē prasot atkāpties, ja arī zirgs pārnesīs tikai svaru uz atpakaļu, arī tas ir rezultāts un atbrīvojiet jūsu rokas spiedienu. Tāpēc esiet vērīgi, atalgojiet zirgu, pat par pašu mazāko kustību vēlamajā virzienā un jūs redzēsiet cik ātri varēs sasniegt vēlamo rezultātu. Pēc līdzīga principa turpina zirgu mācīt sekot līdzi cilvēkam (vest pie rokas).

Paldies Armandam un Raivo par padomiem!

Ilustrācija: Laura Krushak-Green

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase