Zviedrijā oficiāls Hanoveras šķirnes zirgu audzētāju klubs

29. janvārī zviedru Hanoveras šķirnes zirgu entuziasti nodibinājuši oficiāli atzītu Zviedru Hanoveras klubu (Swedish Hanoverian Club). Trīsdesmit pieci zirgaudzētāji no visas Zviedrijas apstiprināja “Svenska Hannoveranerklubben” dibināšanu.

Ģenerālo asambleju vadīja Pernilla Stroma, kas pagājušajā vasarā uzņēmās organizēt kluba dibināšanu. Pernilla izveidoja darba grupu un sazinājās ar Vācijas Hanoveras šķirnes zirgu audzētāju organizāciju. Asamblejā viņu ievēlēja par kluba prezidenti, bet Claes Hellqvist par viceprezidentu. Valdes locekļi būs: Anne-Sophie Greiffencrantz, Beritt Olthoff, Karl-Wilhelm Littmann, Patricia Norrman.

Pernilla saka: “Mēs esam pieraduši pie vienkāršas un kompaktas hierarhijas, tieši tā klubs arī darbosies. Pirmā gada laikā mums vienam otru ir labi jāiepazīst un jāsadarbojas. Plānoju, ka kluba valde būs labs papildinājums iepriekš izveidotajai darba grupai.”

Kluba galvenais mērķis ir organizēt zirgu skates un dot padomus zirgaudzētājiem. Zviedru klubs plāno ciešu sadarbību ar Dānijas Hanoveras šķirnes audzētāju organizāciju.

Asamblejā piedalījās arī Hanoveras šķirnes zirgu audzētāju pārstāvis no Vācijas – Dr. Ludwig Christman. Viņš novēlēja saviem kolēģiem veiksmi šīs šķirnes popularizēšanā.

Mājas lapa: http://hannoveranerklubben.se/

Raksta atsauce

Informāciju sagatavoja Mare Pētersone

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase