Brīvie lecieni (1.daļa)

Brīvie lecieni palīdz attīstīt zirgiem lecamās locītavas reakciju, veicina līdzsvaru, uzticēšanos un drosmi attiecībā pret uzstādītajiem uzdevumiem. Līdz ar to zirgiem vēlākās treniņu stadijās ir vieglāk lekt kopā ar jātnieku.

Kā pareizi sastādīt brīvo lecienu programmu? Vai jāvadās pēc principa – ātrāk, platāk, augstāk? Izrādās, ka nepavisam ne: kas brīvajos lecienos uzsvaru liek tikai uz ātrumu un nepārtraukti paaugstina augstuma latiņu, uz lieliem panākumiem var necerēt – zirgi tikai piekūst un notrulinās. Mierīgā tempā ar saprātīgiem augstumiem atbilstoši zirga dotībām un kondīcijai, sākot no kavaletti līdz par 115 cm augstumam zirgi parasti lec ar prieku. Brīvajos lecienos zirgi iemācās pareizi uziet un pārvarēt šķērsli, jo visi lēmumi attiecībā uz lecienu jāpieņem viņiem pašiem – kad atsperties, kā piezemēties, un ko darīt, ja kaut kas noiet greizi. Tas padara zirgus pieredzējušākus un gudrākus, kā arī stiprina to pašapziņu. Vienlaikus brīvie lecienu atbrīvo muguru, nodarbina daudzas svarīgas pakaļkāju un vēdera muskulatūras grupas.

Tas palīdz ne tikai konkūra zirgiem – arī iejādes zirgiem un braucamajiem zirgiem nāk par labu regulāra palēkāšana. Atspēriena brīdī tiek trenēta lecamo locītavu muskulatūra un stiprināti pakaļkāju muskuļi. Iejādē sakopotajos elementos it īpaši ir svarīga šo muskuļu izstiepšanās un saraušanās spēja. Ģimnastiskās rindas palīdz atslābināt nereti saspringtos kaklus un muguras. Braucamajiem zirgiem savukārt brīvie lecieni rindās palīdz attīstīt stumšanas spēku un pleca kustības brīvību. Brīvie lecieni ir lietderīgi visiem zirgiem, sākot no trīsgadniekiem līdz pat senioriem ar priekšnosacījumu, ka zirgam ir veselas kājas.

Brīvo lecienu sistēmas uzstādīšana

Izmantojot būvlaukumu norobežošanas lentas, atdaliet lecamos šķēršļus no pārējās manēžas daļas tā, lai tie vienā pusē piegulētu manēžas sienai. Piestipriniet lentu pie statņa aptuveni 6 metrus pirms pirmā šķēršļa un 6 metrus aiz pēdējā šķēršļa, atkarībā no šķēršļa augstuma aptuveni 20 cm virs augstākās kārtiņas, un nostiepiet visā garumā. Pēc pēdējā šķēršļa ir jāatstāj vismaz 15 metrus brīva platība. Sākumam pietiek ar 30-50 cm augstiem šķēršļiem.

Uz viduslīnijas novietojiet 2 palīgus. Uzvediet jau „iesildīto” zirgu, turot to pie vidēji metru garas saites, no rikšiem uz lecamo rindu un īsi pirms šķēršļa izvelciet saiti no apaušu riņķa. Pirmais palīgs piedzen zirgu ar pātagas palīdzību, otrais palīgs slavē zirgu pēc lēcieniem, iedodot tam kārumu.

Izpildot brīvos lēcienus, zirga kājām jābūt pasargātām, nedrīkst aizmirst kājsargus un/vai zvanus. Jāuzmanās manēžās, kurās ir spoguļi: ielecot tajos vai kā citādi satriecot, zirgs var gūt nopietnas traumas. Manēžas durvīm jābūt aizvērtām, bet spoguļiem pārklātiem.

Ja nav manēžas, brīvos lēcienus var organizēt arī uz laukuma vai pat aplokā, uzstādot atbilstoši norobežotu šķēršļu rindu, uz kuru zirgu uzved no rikšiem. Atklātos āra apstākļos jo īpaši jāievēro mierīgs temps, lai zirgu pārlieku nesakairinātu vai nesatrauktu. Ļoti viegli satraucamus un karstasinīgus zirgus labāk nelaist lekt brīvībā āra apstākļos. Nepieciešamības gadījumā ieteicams šādus zirgus labāk laist lekt kordā, bet noteikti šķērslis jāizveido nevis ar statņa palīdzību, ap kuru var sapīties korda, bet gan, izmantojot plastmasas blokus. Vairāk kā 70 cm augstus šķēršļus kordā nav ieteicams lekt, jo voltā zirgiem ir grūti aprēķināt atsperšanās punktu un pareizi uziet uz šķērsli. Pirms paša šķēršļa ieteicams kordu palaist brīvāk, lai zirgs var vairāk aiziet uz ārmalu, tādējādi viņam izdodas uziet uz šķērsli taisnākā līnijā. Uzmanieties, lai lēciena brīdī nevilktu zirgu aiz kordas. Šādi var likt lekt tikai vienu atsevišķu šķērsli, kuram priekšā vēlams novietot 3 rikšu kārtiņas.

Pareizo attālumu noteikšana

Ieteicams allaž izmantot mērlentu, nevis paļauties uz savu soļu garuma acumēru. Vidēji lielam zirgam rikšu kārtiņas var likt ar 1.20-1.50 m attālumu. Viena atsevišķa kārts pirms šķēršļa, kas pārvarams no rikšiem, jānovieto 1.80-2.5 metrus pirms šķēršļa, savukārt no lēkšiem – 2.80-3.50 m.

Atkarībā no lēkšu platuma, rindās jāuzstāda šķēršļi 3-4 metru attālumā viens no otra. Sistēma ar vienu lēkšu tempu pa vidu jāuzstāda ar 7 metru attālumu, bet ar diviem tempiem – aptuveni 10 metru attālumā. Variācijas piemērojamas zirga lēkšu platumam.

Pamatprincips ir sekojošs: šaurāki attālumi un stāvie šķēršļi veicina zirga sakopošanos, tam intensīvāk jāizmanto pakaļkājas. Platākas distances, kā arī okseri rosina muguras atbrīvošanos, jo zirgs ir spiests izstiepties pāri lielākiem platumiem. Rindas savukārt trenē pakaļkāju spēku un uzlabo zirga reakciju, jo tam uzreiz pēc piezemēšanās ir jāatsperas nākamajam lēcienam.

Sākumā pārlieku nenoslogojiet zirgu ar augstiem vai pārāk daudziem lēcieniem.  Zirgam ir jāpierod pie tādas slodzes, jo lekšana ievērojami ietekmē zirga elpošanu. Zirgs ieelpo vienu reizi katrā lēkšu tempā – jo tālāks ir leciens, jo dziļāka ir ieelpa. Tādēļ plaši lēcieni var izjaukt elpošanas ritmu.

Ja zirgs nespēj mierīgi un plūstoši pārvarēt vienu šķērsli, neuzstādiet papildus šķēršļus. Neskaitot iesildes šķēršļus, arī pieredzējušiem zirgiem pietiek ar 5-6 maksimālajiem lēcieniem, lai neriskētu ar tehnikas pasliktināšanos.

Lēciena tehnikas novērtēšana

Lēciena tehnikas novērtēšanai neatņemama metode ir video analizēšana. Svarīgākie kritēriji lēciena tehnikas novērtēšanā ir sekojoši:

  • Vai zirgs ir koncentrējies, stresains vai pat garlaikots? Vai tas uziet uz šķērsli atbilstošā attālumā?
  • Vai zirgs lec augstāk nekā nepieciešams, lai pārvarētu šķērsli? Vai pienāk par tuvu pie šķēršļa (nepietiekama rutīna vai nepareizs ātrums)?
  • Var zirgs ieliec un sasprindzina muguru (tas liecina par sliktu tehniku, nepietiekamu uzmanību) vai arī izliec to?
  • Kā zirgs saloka priekškājas? Vai tās nokarājas no karpālajām locītavām vai elkoņa locītavām lejup (nepareiza tehnika vai muguras problēmas)? Vai zirgs tās pievelk sev pie vēdera (laba tehnika)?
  • Vai zirgs pie piezemēšanās pakaļkājas pievelk pie ķermeņa (slikta tehnika) vai arī atver uz aizmuguri-augšu vienlaikus (laba tehnika)?

Kad zirgs ir brīvajos lecienos iemācījies droši, pārliecināti, līdzsvaroti uziet uz šķērsli, vienmērīgā tempā lēkšojot, tas var nedrošiem vai nepieredzējušiem jātniekiem palīdzēt iemācīties pārvarēt nelielus šķēršļus un veicināt to pašpārliecību. Vislabāk šādu apmācību organizēt kordā, zirgam papildus uzliekot ādas jostiņu/saitiņu ap kaklu, pie kuras jātnieks var pieturēties, lai nekristu kārdinājumā turēties pavadās. Zirgs jau zina savu uzdevumu, kordas turētājs kontrolē zirga kustības, jātniekam nav jākoncentrējas uz komandu došanu, stūrēšanu vai piesūtīšanu, bet gan tikai uz ritma saglabāšanu puspiesēdē.  Visbiežāk cilvēki, kam ir bail lekt, satraucas par to, ka zirgs pirms šķēršļa varētu sabremzēties vai apskriet to garām, bet jātnieks straujās ritma maiņas dēļ zaudētu līdzsvaru un nokristu. Šajā gadījumā uz lekšanu attiecas tas pats, kas uz brīvajiem lēcieniem kordā: šķēršļiem jābūt pietiekami zemiem (aptuveni 40 cm), lai saudzētu zirgu un nesabiedētu jātnieku.

Vēlākās treniņu stadijās visus vingrinājumus, kuri uzlabo zirga brīvo lecienu tehniku, var izpildīt bez kordas. It īpaši leciena uzsēdes trenēšanai ieteicamas rindas.

Ieteicamās brīvo lecienu sistēmas

  • Jaunzirgiem un iesācējiem:

Uzstādiet rindu no 4 šķēršļiem: sākumā novietojiet kārtiņu uz zemes, kurai seko 4 krustiņi ar augstumu līdz 50 cm. Attālumam starp atsevišķiem šķēršļiem jābūt 2.50 m, 3.5 m, 6.80-7.20 un vēlreiz 6.80-7.20 metri. Vēlāk trešo krustiņu var pārveidot par stāvo (sākot ar 50 cm augstumu), bet ceturto šķērsli par okseri. Ja zirgs steidzās, starp otro, trešo un ceturto šķērsli var novietot papildus kārtiņu uz zemes. Šādi nepieredzējuši zirgi iemācās sadalīt savus lēkšu tempus pareizi.

Ja zirgs lec pārāk augstu, tad pēc ceturtā šķēršļa aptuveni 3.50 metru attālumā var uzstādīt kavaletti, kas palīdz pievērst zirga uzmanību uz priekšu, nevis uz augšu.

pirmais

  • Zirgiem, kam ir trūkumi leciena tehnikā

Uzstādiet četrus šķēršļus: 1. kavaletti; 2. okseris; 3. stāvais; 4. stāvais. Attālums starp pirmo un otro šķērsli sastāda 3.2 metrus, starp okseri un pirmo stāvo – 3.5 metrus, starp pēdējiem stāvajiem – 6.5 metrus. Augstumu pielāgojiet zirga pieredzei un dotībām, sākumā pietiek ar 0.8-1 m. Šī rinda rosina zirga reakciju un priekškāju/pakaļkāju spēka attīstīšanu, jo zirgam nākas kājas izstiept un savilkt pamīšus. Ja zirgs nav no dabas elastīgs un lokans, tas bieži nokarina priekškājas jau no elkoņa locītavas. Šādos gadījumos līdz palielināt attālumus. Ja priekškājas zirgs nokarina no karpālās locītavas, tātad zirgs nepietiekami strādā ar muguru vai nav uzmanīgs. Šajā gadījumā ieteicams novietot kārtiņas starp šķēršļiem. Ja zirgs lec šķībi, vairāk pa vienu vai otru šķēršļa malu, ieteicams likt krustiņu rindas, turklāt uzstādot lielus krustus uz augšējiem statņu turētājiem. Pa vidu, kur kārtis krustojas, augstums sanāk aptuveni 60 cm.

Ja zirgs nepietiekami izloka muguru, uz pēdējā šķēršļa var uzlikt jaku vai segu, tādējādi zirgs automātiski vairāk uzmanības pievērš šīm šķērslim un izloka muguru virs tā; šim pašam nolūkam der samazināt attālumu starp okseri un stāvo.

otrais

  • Iejādes zirgiem, vecākiem vai slinkiem zirgiem

Uzstādiet spēka treniņa rindu no 4-8 rindas elementiem (bez tempa pa vidu), kas sastāv no zemiem krustiņiem (līdz 80 cm). Sākumā uzstādiet divus rindas elementus, pakāpeniski pievienojot pārējos atbilstoši zirga kondīcijas stāvoklim. Ja zirgs atkārtoti demonstrē vienu un to pašu kļūdu, tātad prasības tikušas uzstādītas par augstu. Attālums starp krustiņiem sastāda 3.5 metrus. Nereti tas rosina karstasinīgus zirgus katrā nākamajā piegājienā steigties arvien vairāk un vairāk. Šādiem zirgiem attālumi ir jāsamazina līdz 3 metriem, lai piebremzētu to steigšanās tieksmi. Arī konkūra zirgiem šāda rinda nāk par labu, jo tā veicina sakopošanos, papildus svara pārnešanu uz pakaļkājām, veicina spēka attīstīšanos un muguras atslābināšanos.

Ja zirgs ļoti negribīgi un slinki lēkšo, krustiņu rindas galā var uzstādīt okseri. Slinkiem zirgiem nepietiek tikai ar kavaletti, jo šādi zirgi tad vispār neizrāda nekādu centību.

tresais

Avots: „Cavallo”

Tekstu sagatavoja Sigita Eitcena

Bildes atsauce

Atpakaļ

Komentējiet

Zirgam.lv
Draugiem.lv pase